'._('einklappen').'
 

Harzburgite

   

Harzburgite (1 Bilder) aus "Zypern/Nikosia, Bezirk/Amiandos/Asbest Grube"

Antigorit
Views (Image: 1487355889): 954
Antigorit

Antigorit (Pikrolit) auf Harzburgit; ca. 15cm breit; Amiandos Asbestmine/ Trodosgebirge/ Zypern

Collection: Sauer
Copyright: dendrocopos
Contribution: dendrocopos 2017-02-17