'._('einklappen').'
 

Epimagma

Ein weitgehend entgastes Magma.

s.a. > Magma, Pyromagma


Quellangaben


Einordnung