'._('einklappen').'
 

Anthozoa (Korallen)

siehe auch Anthozoa

Taxonomie

Abeophyllum

Eusmilia fastigiata

Paraleptoria polygonalis

Acaciapora

Eusmiliinae

Paralithostrotion

Acaciaporella

Eusthenotrochus

Paralleynia

Acaciaporella jilinensis

Evenkiella

Paralleynia acclinis

Acanthastraea

Evenkiellidae

Paramixogonaria

Acanthastraea horrida

Evhelia

Paramontastraea

Acanthastrea

Ewaldocoenia

Paramontlivaltia

Acanthastrea amakusensis

Ewaldocoenia pollaplasia

Paramontlivaltia charcennensis

Acanthastrea braziliensis

Exilifrons

Paramontlivaltia deformis

Acanthastrea crenulata

Exilifrons eurekaensis

Paramontlivaltia inaequalis

Acanthastrea dausi

Exostega

Paramontlivaltia kobyi

Acanthastrea echinata

Explanaria alveolaris

Paramontlivaltia obliqua

Acanthastrea hemprichii

Explanaria gemmacea

Paramontlivaltia ruvida

Acanthastrea hillae

Explanaria lobata

Paramplexoides

Acanthastrea horrida

Explanaria mesenterina

Parapavona

Acanthastrea lordhowensis

Explanaria tenera

Parapavona major

Acanthastrea patula

Expressophyllidae

Paraphyllogyra

Acanthastrea polygonalis

Expressophyllum

Paraplacocoenia

Acanthastrea termofurae

Faberolasma

Paraplacocoenia orbignyana

Acanthocoenia

Faberophyllum

Paraplacocoenia pruvosti

Acanthocoenia neocomiensis

Faberophyllum leathamense

Paraplacocoenia rotula

Acanthocyclus

Faberophyllum minnewankensis

Parapleurosmilia

Acanthocyclus catinulus

Fainella

Parapleurosmilia inflata

Acanthocyclus fletcheri

Faksephyllia

Parapolytremacis

Acanthocyclus iowensis

Faksephyllia faxoensis

Parapolytremacis alloiteaui

Acanthocyclus magnus

Falsiamplexus

Parapolytremacis bellardii

Acanthocyclus parvulus

Falsiamplexus delicata

Parapolytremacis septifera

Acanthocyclus porpitoides

Falsiamplexus elongatus

Pararachnastraea

Acanthogyra

Falsiamplexus flexibilis

Pararachnastraea amsburyi

Acanthogyra aptiana

Falsiamplexus reductus

Pararachnastraea bellula

Acanthogyra columnaris

Falsicatenipora

Pararachnastraea delicata

Acanthogyra micra

Famaxonia

Pararachnastraea dyeri

Acanthogyra multiformis

Famennelasma

Pararachnastraea gracilis

Acanthogyra paracolumnaris

Famennelasma antiquum

Pararachnastraea illipahensis

Acanthogyra tosaensis

Farabophyllum

Pararachnastraea integrata

Acanthohalysites

Fasciatiphyllia

Pararachnastraea lewisi

Acantholithus

Fascicularia

Pararachnastraea lyallensis

Acanthophillia

Fasciculiamplexus

Pararachnastraea mckibbinae

Acanthophyllia

Fasciculiamplexus contortus

Pararachnastraea moormanensis

Acanthophyllia ampla

Fasciculophyllum

Pararachnastraea owensensis

Acanthophyllia deshayesiana

Fasciphyllidae

Pararachnastraea peggyae

Acanthophyllum

Fasciphyllum

Pararachnastraea stylidophylloides

Acanthophyllum (Grypophyllum)

Fasciphyllum insolitus

Pararachnastraea tschernyschewi

Acanthophyllum (Grypophyllum) jenkinsi

Fasciseris

Pararachnastraea wilsoni

Acanthophyllum (Neostringophyllum)

Favastraea

Pararhizophyllum

Acanthophyllum clermontense

Favastrea

Pararhizophyllum parvulum

Acanthophyllum clermontensis

Favia

Parasarcinula

Acanthophyllum confusum

Favia affinis

Parascolymia

Acanthophyllum jenkinsi

Favia africana

Parascolymia bracherti

Acanthophyllum trompetti

Favia amicorum

Parasimplastrea

Accurganaxon

Favia amplior

Parasimplastrea simplicitexta

Acdalina

Favia aquitaniensis

Parasiphonophyllia

Acdalopora

Favia baumbergeri

Parasmilia

Acervularia

Favia beaumaderiensis

Parasmilia altavillensis

Acervularia bassleri

Favia bihinense

Parasmilia anderssoni

Acervularia davidsoni

Favia cavernosa

Parasmilia aptiensis

Acervulariidae

Favia cesaredensis

Parasmilia austinensis

Acidolites

Favia clarki

Parasmilia balanophylloides

Acinophyllum

Favia complanata

Parasmilia bullardi

Acmophyllum

Favia conferta

Parasmilia centralis

Acrhelia

Favia confertissima

Parasmilia crassicostata

Acrhelia horrescens

Favia corollaris

Parasmilia crnikalensis

Acrocyathinae

Favia costata

Parasmilia cyensis

Acrocyathus

Favia crassior

Parasmilia cylindracea

Acrohelia

Favia cretacea

Parasmilia cylindrica

Acrophyllidae

Favia dalmatina

Parasmilia elliptica

Acrophyllinae

Favia danae

Parasmilia elongata

Acrophyllum

Favia denticulata

Parasmilia excavata

Acropora

Favia dominicensis

Parasmilia fittoni

Acropora abrotanoides

Favia doreyensis

Parasmilia flindersensis

Acropora acuminata

Favia ehrenbergi

Parasmilia granulata

Acropora alvarezi

Favia exilis

Parasmilia graysonensis

Acropora anglica

Favia falloti

Parasmilia helenae

Acropora aspera

Favia faviodes

Parasmilia hermani

Acropora austera

Favia favioides

Parasmilia jusani

Acropora bancellsae

Favia favus

Parasmilia leganyii

Acropora bartonensis

Favia felixi

Parasmilia lindstroemi

Acropora bonellii

Favia fragum

Parasmilia lucens

Acropora borneoensis

Favia friedbergi

Parasmilia ludoviciana

Acropora branchi

Favia gotschevi

Parasmilia mantelli

Acropora britannica

Favia gracilis

Parasmilia montaldoensis

Acropora brueggemanni

Favia gravida

Parasmilia rudis

Acropora cerealis

Favia gregoryi

Parasmilia taurinensis

Acropora cervicornis

Favia haipensis

Parasmilia texana

Acropora clathrata

Favia hannai

Parasmiliidae

Acropora corymbosa

Favia helianthoides

Parasmiliinae

Acropora crassa

Favia hemispherica

Parasmilinae

Acropora crateriformis

Favia hemprichii

Parasmiliopsis

Acropora cuneata

Favia hululensis

Parasmiliopsis cenomana

Acropora cylindrica

Favia irregularis

Parasmithiphyllum

Acropora cytherea

Favia jezoensis

Parasmithiphyllum faviforme

Acropora danai

Favia junghuhni

Parasmithiphyllum kakisianum

Acropora darrellae

Favia kabyliensis

Parasociophyllum

Acropora deformis

Favia lacuna

Parastauria

Acropora derawanensis

Favia laxa

Parastelliporella

Acropora digitifera

Favia leptophylla

Parasterophrentis

Acropora dispar

Favia lizardensis

Parasterophrentis abnormis

Acropora dissimilis

Favia lobata

Parastraeomorpha

Acropora divaricata

Favia lorioli

Parastraeomorpha minuscula

Acropora donei

Favia maastrichtensis

Parastraeomorpha similis

Acropora duncani

Favia macdonaldi

Parastraeoorpha

Acropora eibli

Favia macrocalyx

Parastraeopora

Acropora elegans

Favia macrotheca

Parastraeopora chmeliki

Acropora elenae

Favia madhuwalensis

Parastrea

Acropora elizabethensis

Favia magnifica

Parastrea affinis

Acropora emanuelae

Favia maliriensis

Parastrea doreyensis

Acropora eminens

Favia maoadentrensis

Parastrea grandiflora

Acropora exarata

Favia mathai

Parastrea michelini

Acropora fennemai

Favia matthaii

Parastrea savignyi

Acropora filiformis

Favia maxima

Parastrea stricta

Acropora florida

Favia melitae

Parastriatopora

Acropora formosa

Favia meneguzzoi

Parastriatopora celebrata

Acropora gemmifera

Favia merriami

Parastriatopora mirifica

Acropora glauca

Favia michelini

Parastriatopora nigrolimitata

Acropora globiceps

Favia minutissima

Parastriatopora rhizoides

Acropora grandis

Favia oishii

Parastriatoporella

Acropora haidingeri

Favia okeni

Parastriatoporidae

Acropora haimei

Favia pallida

Parasunophyllum

Acropora halmaherae

Favia pedunculata

Parasynastraea

Acropora hasibuani

Favia perrandi

Parasynastraea cylindrica

Acropora hebes

Favia planissima

Parasynastraea tignaria

Acropora hemprichii

Favia plicata

Paratetradium

Acropora herklotsi

Favia praeamplior

Parathecosmilia

Acropora hispida

Favia proeminens

Parathecosmilia langobardica

Acropora hoeksemai

Favia profunda

Parathecosmilia sellae

Acropora horrida

Favia ritterneri

Parathysanophyllum

Acropora humilis

Favia rotumana

Paratrochocyathis

Acropora hyacinthus

Favia rotundata

Paratrochocyathus

Acropora indiana

Favia savignyi

Paratrochocyathus androiavensis

Acropora indonesia

Favia somaliensis

Paratrochocyathus collignoni

Acropora intermedia

Favia speciosa

Paratrochocyathus conulus

Acropora irregularis

Favia stelligera

Paratrochocyathus crassus

Acropora kirstyae

Favia subdenticulata

Paratrochocyathus cupuliformis

Acropora kosurini

Favia taurica

Paratrochocyathus epicharis

Acropora lamarcki

Favia tenuistriata

Paratrochocyathus jasmundi

Acropora latistella

Favia texana

Paratrochocyathus lamina

Acropora laurae

Favia turbinata

Paratrochocyathus lemniscatus

Acropora lavandulina

Favia valenciennesii

Paravolzeia

Acropora listeri

Favia veroni

Paravolzeia alpina

Acropora longicyathus

Favia versipora

Paravolzeia timorica

Acropora lovelli

Favia vokesae

Parawentzelella

Acropora lutkeni

Favia weisbordi

Parawentzelella (Miyagiella) johnstonae

Acropora macrocalyx

Faviicae

Parawentzelella (Miyagiella) korjakensis

Acropora magnifica

Faviidae

Parawentzelella (Miyagiella) magna

Acropora mangarevensis

Faviina

Parawentzelella (Miyagiella) miyagiensis

Acropora massawensis

Faviinae

Parawentzelella (Miyagiella) motoyoshiensis

Acropora microphthalma

Favioseris

Parawentzelella (Parawentzelella)

Acropora millepora

Favioseris anomalos

Parawentzelella (Parawentzelella) canalifera

Acropora minuta

Favisitina

Parawentzelella (Parawentzelella) gubleri

Acropora monticulosa

Favistella

Parawentzelella (Parawentzelella) iwaizakiensis

Acropora multiramosa

Favistina

Parawentzelella (Parawentzelella) regularis

Acropora muricata

Favites

Parawentzelella (Parawentzelella) socialis

Acropora nasuta

Favites abdita

Parawentzelella canalifera

Acropora natalensis

Favites acuticollis

Parawentzelella gansuense

Acropora nobilis

Favites ambigua

Parawentzelella gubleri

Acropora orbicularis

Favites autignacensis

Parawentzelella johnstonae

Acropora ornata

Favites bennettae

Parawentzelella korjakensis

Acropora pachymorpha

Favites borneensis

Parawentzelella malayensis

Acropora palifera

Favites carryensis

Parawentzelella regularis

Acropora palmata

Favites chinensis

Parawentzelella socialis

Acropora palmerae

Favites complanata

Parawentzelella yaoshangensis

Acropora panamensis

Favites crassiseptata

Parawentzellophyllum

Acropora papillare

Favites densisepta

Parawentzellophyllum abnorme

Acropora pharaonis

Favites detecta

Parawentzellophyllum jiangxiense

Acropora pichoni

Favites expansa

Parawentzellophyllum jigonglingense

Acropora piedmontensis

Favites flexuosa

Parawentzellophyllum lepingense

Acropora pinguis

Favites gabbi

Parazolophyllia

Acropora plicata

Favites halicora

Parazonophyllum

Acropora polystoma

Favites inaequiseptata

Parepismilia

Acropora proteacea

Favites insignis

Parepismilia amdoensis

Acropora pseudolavandulina

Favites irregularis

Parepismilia thurmanni

Acropora pulchra

Favites macrocalyx

Parepismiliidae

Acropora ramosi

Favites magnificata

Parepisoilia

Acropora renemai

Favites magnistellata

Paretallonia

Acropora robusta

Favites mexicana

Paretallonia bendukidzeae

Acropora roemeri

Favites micropentagona

Paretallonia hispaniensis

Acropora roseni

Favites mimbastensis

Pareynia

Acropora rudis

Favites multilateralis

Pareynia splendens

Acropora russelli

Favites neglecta

Parisastraea

Acropora salentina

Favites neugeboreni

Parisastraea collignoni

Acropora saludensis

Favites neuvillei

Parnassomeandra

Acropora salundensis

Favites oligocenica

Parnassomeandra diacantoniae

Acropora samoensis

Favites pauciseptata

Parnassomeandra steuberi

Acropora scherzeriana

Favites pentagona

Paronastraea

Acropora schmitti

Favites peresi

Parvaxon

Acropora secale

Favites polygonalis

Patelopsammia

Acropora sekiseiensis

Favites rhomboidea

Paterophyllum

Acropora selago

Favites rotundata

Patridophyllum

Acropora slovenica

Favites spinosa

Patrophontes

Acropora smithi

Favites stylifera

Pattalophyllia

Acropora solanderi

Favites taruensis

Pattalophyllia aegyptiaca

Acropora solitaryensis

Favites tenera

Pattalophyllia costata

Acropora spicifera

Favites tesserifera

Pattalophyllia cyclolitoides

Acropora splendida

Favites verbeeki

Pattalophyllia dalmatina

Acropora squarrosa

Favites virens

Pattalophyllia gnatae

Acropora stoddarti

Favites yamanarii

Pattalophyllia grumi

Acropora surculosa

Favites yborensis

Pattalophyllia nosvaiensis

Acropora tampaensis

Favitopsis

Pattalophyllia sinuosa

Acropora tenella

Favoidioseris

Pattalophyllia subcurvata

Acropora tenuis

Favoidioseris fredericksburgensis

Pattalophyllia subinflata

Acropora teres

Favoidioseris pecosensis

Pattalophylliopsis

Acropora tergestina

Favosites

Pavastehphyllum

Acropora togianensis

Favosites abnormis

Pavastehphyllum (Pavastehphyllum)

Acropora tortuosa

Favosites adaverensis

Pavastehphyllum (Pavastehphyllum) nontabulatum

Acropora tumida

Favosites afghanicus

Pavastehphyllum (Pavastehphyllum) simplex

Acropora tutuilensis

Favosites antiquus

Pavastehphyllum (Pseudocarniaphyllum) convexum

Acropora valenciennesi

Favosites argus

Pavastehphyllum (Pseudocarniaphyllum) orientale

Acropora valida

Favosites aspera

Pavastehphyllum (Pseudocarniaphyllum) undaformis

Acropora variabilis

Favosites bowerbanki

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella)

Acropora variolosa

Favosites burkhanensis

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) carcinophylloides

Acropora vaughani

Favosites desolatus

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) meesooki

Acropora wallaceae

Favosites exilis

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) permicum

Acropora wilsonae

Favosites fallax

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) sakamotosawanum

Acropora yongei

Favosites favosiformis

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) tunesium

Acroporidae

Favosites favosus

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) xizangensis

Acropsammia

Favosites fusiforme

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) arachnoides

Acrosmilia

Favosites goldfussi

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) nantanense

Acrosmilia agassizi

Favosites goldfussi eifeliensis

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) pendulum

Acrosmilia baltica

Favosites gothlandicus

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) reticulatum

Acrosmilia baumbergeri

Favosites hisingeri

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) spongifolium

Acrosmilia clavata

Favosites ingens

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) stehlii

Acrosmilia conica

Favosites intricatus

Pavastehphyllum guizhouense

Acrosmilia cupulata

Favosites issensis

Pavastehphyllum meesooki

Acrosmilia depressa

Favosites jaaniensis

Pavastehphyllum pendulum

Acrosmilia dilatata

Favosites kalevi

Pavastehphyllum stehlii

Acrosmilia dubravitzensis

Favosites laosensis

Pavastehphyllum tunesium

Acrosmilia elongata

Favosites lichenarioides

Pavastehphyllum xizangensis

Acrosmilia flouesti

Favosites marmionensis

Pavona

Acrosmilia fungina

Favosites mirandus

Pavona (Pavona)

Acrosmilia gregoryi

Favosites multicarinatus

Pavona (Pavona) trinitatis

Acrosmilia minima

Favosites oculiporoides

Pavona (Pseudocolumnastrea)

Acrosmilia pironai

Favosites permica

Pavona (Pseudocolumnastrea) modeloensis

Acrosmilia precursor

Favosites petropolitana

Pavona banoensis

Acrosmilia robusta

Favosites praemaximus

Pavona bipartita

Acrosmilia sanchezroigi

Favosites privatus

Pavona bronni

Acrosmilia separata

Favosites serratus

Pavona burdigalensis

Acrosmilia soemmanni

Favosites squamuliferus

Pavona cactus

Acrosmilia thrumanni

Favosites subfavosus

Pavona clavus

Acrosmilia thurmanni

Favosites subforbesi

Pavona danai

Acrosmilia varusensis

Favositicae

Pavona decussata

Acrosmilia zitteli

Favositida

Pavona duerdeni

Acrosmiliidae

Favositidae

Pavona explanulata

Acrosmiliopsis marini

Favositina

Pavona frondifera

Actinacididae

Favositinae

Pavona gigantea

Actinacis

Faxsephyllia

Pavona intermedia

Actinacis alabamensis

Feddenia

Pavona irregularis

Actinacis baretti

Feddenia cristata

Pavona javana

Actinacis barretti

Feddenia elongata

Pavona longicollis

Actinacis caribiensis

Feddenia typica

Pavona machapooriensis

Actinacis cognata

Fedorowskicyathus

Pavona maldivensis

Actinacis conferta

Fedorowskicyathus radicensis

Pavona matheroni

Actinacis cymatoclysta

Fedorowskiella

Pavona microstoma

Actinacis elegans

Fedorowskiella simplex

Pavona minuta

Actinacis haueri

Fedorowskiphyllum

Pavona panamensis

Actinacis magna

Fedorowskiphyllum langenheimi

Pavona pennyi

Actinacis martiniana

Fedorowskiphyllum timanicum

Pavona planulata

Actinacis michelini

Fedorowskites

Pavona profunda

Actinacis miyakoensis

Fedorowskites spitsbergensis

Pavona ruvida

Actinacis multipartita

Fedorowskites zavodovskyi

Pavona trinitatis

Actinacis parvistella

Felixaraea

Pavona variabilis

Actinacis parvulina

Felixaraeidae

Pavona varians

Actinacis phineus

Felixaraeoidea

Pavona venosa

Actinacis remesi

Felixastraea

Pavona yabei

Actinacis retifera

Felixastraea mexicana

Pavona yamanarii

Actinacis reussi

Felixastraea zitteli

Pavonaraea

Actinacis rollei

Felixigyra

Pavonaraea irregularis

Actinacis sawkinsi

Felixigyra crassa

Pavonaria

Actinacis spissa

Felixigyra deangelisi

Pavonia agaricites

Actinacis textilis

Felixigyra dollfusi

Pavonia meandrinoides

Actinacis tosaensis

Felixigyra duncani

Pavonia obtusangula

Actinacis valverdensis

Felixigyra patruliusi

Pavonia papyracea

Actinaraea

Felixigyra taramelli

Pectinia

Actinaraea arborescens

Felixigyra tenuis

Pectinia ayleni

Actinaraea granulata

Felixigyra turbinata

Pectinia jardinei

Actinaraea michoacanensis

Felixigyra vaughani

Pectinia lactuca

Actinaraea minuta

Ferganophyllum

Pectinia maeandrites

Actinaraea robusta

Ferrya

Pectiniidae

Actinaraea tenuis

Ficariastraea

Pedderelasma

Actinaraeopsis

Filkornia

Peiraphyllum

Actinaraeopsis araneola

Filkornia parasolitaria

Peiraphyllum anguiporum

Actinaraeopsis exilis

Fischerina densiseptata

Peiraphyllum jintingense

Actinaraeopsis ventosiana

Fischerina radiata

Peneckiella

Actinarea

Fischerina spitsbergensis

Peneckiella capitanea

Actinaria

Fixa

Peneckiella gracilis

Actinastraea cavernata

Flabellicae

Peneckiella haultainensis

Actinastraea decaphylla madagascariensis

Flabellidae

Peneckiella minor

Actinastraea hexaphylloides

Flabellosmilia

Peneckiella moniliforme

Actinastraea martini

Flabellosmilia bisinuatum

Peneckiella naniforme

Actinastraea minima

Flabellosmilia subcarinatum

Peneckiella teicherti

Actinastraea pyrenaica

Flabellosmilia vaughani

Pennatulacea

Actinastraea shastensis

Flabellum

Pentacoenia

Actinastraeidae

Flabellum acutum

Pentacoenia elegantula

Actinastraeopsis

Flabellum alloiteaui

Pentacoenia microtrema

Actinastrea

Flabellum anderssoni

Pentacoenia pulchella

Actinastrea actinastrae

Flabellum antillarum

Pentamplexus

Actinastrea aequibernensis

Flabellum apertum

Pentamplexus leptoconicus

Actinastrea asteriscus

Flabellum appendiculatum

Pentamplexus minimus

Actinastrea bastidensis

Flabellum archiacianum

Pentamplexus schindewolfi

Actinastrea bellensis

Flabellum asperum

Pentaphyllia

Actinastrea benaixensis

Flabellum attenuatum

Pentaphyllidae

Actinastrea besairiei

Flabellum austriacum

Pentaphyllinae

Actinastrea cavernata

Flabellum avicula

Pentaphyllum

Actinastrea chumbitaroensis

Flabellum basteroti

Pentaphyllum antractum

Actinastrea crassoramosa

Flabellum bellardii

Pentaphyllum araxense

Actinastrea cribellum

Flabellum bisinuatum

Pentaphyllum breviseptum

Actinastrea decaphylla

Flabellum calcitrapa

Pentaphyllum clavatum

Actinastrea decaphylla madagascariensis

Flabellum californicum

Pentaphyllum cuneatum

Actinastrea elongata

Flabellum carenatum

Pentaphyllum dzhulfense

Actinastrea engolismensis

Flabellum chevalieri

Pentaphyllum excentricum

Actinastrea exigua

Flabellum chipolanum

Pentaphyllum leptoconicum

Actinastrea fromenteli

Flabellum chouberti

Pentaphyllum minimum

Actinastrea furcata

Flabellum circulum

Pentaphyllum permicum

Actinastrea geminata

Flabellum clarki

Pentaphyllum subcylindricum

Actinastrea gibbosa

Flabellum clavaeformis

Pentaxon

Actinastrea goldfussi

Flabellum conoideum

Pepenocyathus

Actinastrea guadalupae

Flabellum costatum

Peplosmilia

Actinastrea hexacnema

Flabellum crassicostatum

Peplosmilia austeni

Actinastrea hexamera

Flabellum cristatum

Peplosmilia coquandi

Actinastrea hexaphylla

Flabellum cuneiforme

Peplosmilia fromenteli

Actinastrea hexaphylloides

Flabellum curtum

Peplosmilia iberica

Actinastrea hourcqi

Flabellum deludens

Peplosmilia infundibuliformis

Actinastrea idahoensis

Flabellum distinctum

Peplosmilia latona

Actinastrea immersa

Flabellum dubium

Peplosmilia stutzi

Actinastrea inrasa

Flabellum dufrenoyi

Peplosmilia triasica

Actinastrea jukesbrownei

Flabellum duncani

Peponocyathus

Actinastrea juvavica

Flabellum elongatum

Peponocyathus astericus

Actinastrea kunthi

Flabellum exaratum

Peponocyathus australiensis

Actinastrea lacvivieri

Flabellum extensum

Peponocyathus cylindricus

Actinastrea major

Flabellum fastigatum

Peponocyathus duncani

Actinastrea matheyi

Flabellum foecundum

Peponocyathus folliculus

Actinastrea menabensis

Flabellum fresnoense

Peponocyathus hoelzli

Actinastrea minima

Flabellum galapagense

Peponocyathus lecomptei

Actinastrea minutissima

Flabellum gallapagense

Peponocyathus michelottii

Actinastrea nathani

Flabellum gambierense

Peponocyathus minimus

Actinastrea octolamellosa

Flabellum gippslandicum

Peponocyathus orientalis

Actinastrea parasitica

Flabellum grangense

Peponocyathus ottnangensis

Actinastrea pattoni

Flabellum groenlandicum

Peponocyathus pateriformis

Actinastrea pedunculata

Flabellum hemmoorense

Peponocyathus pseudoduncani

Actinastrea pentagonalis

Flabellum hertleini

Peripaedium

Actinastrea piveteaui

Flabellum inornatum

Peripaedium winwinkyiae

Actinastrea plana

Flabellum insulindae

Periphacelopora

Actinastrea portoricensis

Flabellum intermedium

Periphaceloporidae

Actinastrea pseudominima

Flabellum irregulare

Periplacotrochus

Actinastrea ramosa

Flabellum johnsoni

Periplacotrochus corniculatus

Actinastrea regularis

Flabellum krejcii

Periplacotrochus cudmorei

Actinastrea retifera

Flabellum laciniatum

Periplacotrochus deltoideus

Actinastrea sakalavensis

Flabellum laevissimum

Periplacotrochus elegans

Actinastrea subdecaphylla

Flabellum lerchi

Periplacotrochus elongatus

Actinastrea tendagurensis

Flabellum lessonii

Periplacotrochus inflectus

Actinastrea tourtiensis

Flabellum lobatum

Periplacotrochus magnus

Actinastrea trochiformis

Flabellum medioplicatum

Periplacotrochus pueblensis

Actinastrea urgonensis

Flabellum merriami

Periseris

Actinastrea whitneyi

Flabellum messanense

Periseris elegantula

Actinastreidae

Flabellum michelinii

Periseris frondescens

Actinhelia

Flabellum microscriptum

Periseris irregularis

Actinhelia elegans

Flabellum miriaensis

Periseris renevieri

Actiniae

Flabellum mortoni

Permastraea

Actiniaria

Flabellum multifore

Permastraea biseptata

Actiniidae

Flabellum oregonense

Permastraea buttensis

Actinocoenia clathrata

Flabellum pachyphyllum

Permastraea campophylloides

Actinocoenia lobata

Flabellum papakurense

Permastraea columellaris

Actinocoenia stellata

Flabellum paripavoninum

Permastraea major

Actinocyathus

Flabellum pavoninum

Permastraea minor

Actinocystinae

Flabellum peolae

Permastraea monoseptata

Actinophrentis

Flabellum planus

Permastraea nevadensis

Actinophrentis bonespringense

Flabellum pompeckji

Permastraea pennata

Actinophrentis columnare

Flabellum poseidonis

Permastraea radiata

Actinopsis

Flabellum primitivum

Permastraea solida

Actinotheca

Flabellum pugaensis

Permastraea wischeriana

Adamanophyllidae

Flabellum pyrenaicum

Permia

Adamanophyllinae

Flabellum rariseptatum

Peronophyllum

Adamanophyllum

Flabellum remondianum

Peruviastrea

Adaverina

Flabellum rhomboideum

Peruviastrea peruviana

Adaverina gutta

Flabellum roemeri

Petalaxidae

Adegokeastrea

Flabellum roissyanum

Petalaxis

Adegokeastrea ewekoroensis

Flabellum rubrum

Petalaxis allisonae

Adekoheastrea

Flabellum sandiegoense

Petalaxis baculatus

Adelastraea leptophyllia

Flabellum senesi

Petalaxis beauchampi

Adelocoenia

Flabellum siciliense

Petalaxis besti

Adelocoenia annae

Flabellum sinense

Petalaxis branisai

Adelocoenia bacciformis

Flabellum solidum

Petalaxis crassicolumnus

Adelocoenia bachmanni

Flabellum stantoni

Petalaxis ellesmerensis

Adelocoenia bernensis

Flabellum stokesii

Petalaxis elyensis

Adelocoenia biedai

Flabellum striatum

Petalaxis exiguus

Adelocoenia bulgarica

Flabellum subcarinatum

Petalaxis grandis

Adelocoenia carantonensis

Flabellum subturbinatum

Petalaxis guaspariniae

Adelocoenia castellum

Flabellum texense

Petalaxis kennedyi

Adelocoenia dendroidea

Flabellum transversale

Petalaxis kunthi

Adelocoenia desori

Flabellum tuberculatum

Petalaxis mokomokensis

Adelocoenia excelsa

Flabellum turgidum

Petalaxis multilamellatus

Adelocoenia heberti

Flabellum vaginale

Petalaxis neriae

Adelocoenia hexaphyllia

Flabellum vanuatu

Petalaxis occidentalis

Adelocoenia madagascariensis

Flabellum variabile

Petalaxis parvus

Adelocoenia maxima

Flabellum vaticani

Petalaxis pecki

Adelocoenia meriani

Flabellum victoriae

Petalaxis sutherlandi

Adelocoenia microphyllia

Flabellum vindobonense

Petalaxis thorsteinssoni

Adelocoenia minima

Flabellum wailesii

Petilavenula

Adelocoenia pygmaea

Flabellum zejszneri

Petilavenula surculosa

Adelocoenia radisensis

Flabellum zuffardii

Petilavenula varifurcata

Adelocoenia semiradiata

Flagellophyllum

Petraia

Adelocoenia variseptata

Fletcheria

Petraia dentalis

Adetopora

Fletcheriella

Petraia profunda

Adinophyllum

Fletcheriella catervatima

Petraiella

Adkinsella

Fletcheriellidae

Petraiidae

Adkinsella edwardsensis

Fletcheriidae

Petraphyllidae

Adradosia

Fletcherina

Petraphyllum

Adradosiinae

Fletcherina incognita

Petraphyllum columnum

Aemulophyllum

Flexastrea

Petraphyllum hunzaianum

Agaricia

Flexastrea serialis

Petridictyum

Agaricia agaricites

Flindersipora

Petronella

Agaricia anguillensis

Flindersipora bowmani

Petrophyllia

Agaricia apennina

Flindersipora cancelli

Petrophyllia arkensasensis

Agaricia ataciana

Floria

Petrophyllia clarki

Agaricia batalleri

Floria planinensis

Petrophyllia dartoni

Agaricia crassa

Floria sexradiata

Petrophyllia gardnerae

Agaricia cucullata

Floriastrea

Petrophyllia limonensis

Agaricia danae

Floriastrea planinensis

Petrophyllia rediviva

Agaricia dominicensis

Floriastrea sexradiata

Petrophyllia remisovi

Agaricia elegans

Floscularia

Petrophyllia vernonensis

Agaricia elegantula

Foerstephyllinae

Petrophyllia weaveri

Agaricia explanulata

Foerstephyllum

Petrophylliella

Agaricia foliacea

Foerstephyllum wissleri

Petrophylliella grumi

Agaricia forskali

Fomichevella

Petrozium

Agaricia fragilis

Fomichevella bamberi

Petrozium losseni

Agaricia graciosa

Fomichevella brevisepta

Petrozium staufferi

Agaricia grahamae

Fomichevella elegantus

Pexiphyllum

Agaricia granulata

Fomichevella hoeli

Phacelepismilia

Agaricia irregularis

Fomichevella longiseptata

Phacelepismilia suttonensis

Agaricia lamarcki

Fomichevella magna

Phacellastraea

Agaricia levicollis

Fomichevella major

Phacellastraea rutogensis

Agaricia lobata

Fomichevella nevadensis

Phacellocoenia

Agaricia ludovicina

Fomichevella schrenki

Phacellocoenia bazerquei

Agaricia neocomiensis

Fomichevella southeri

Phacellocoenia thomkai

Agaricia plana

Fomichevella syrtlanense

Phacellocoenia tolmachoffana

Agaricia planulata

Fomichevella triseptatus

Phacellophyllinae

Agaricia purpurea

Fomichevella waltersi

Phacellophyllum

Agaricia ramosa

Fomichevella xinjiangensis

Phacellophyllum kimberleyense

Agaricia ramulosa

Fomichevia

Phacelloplasma

Agaricia rugosa

Fomichivella

Phacelophyllia

Agaricia sinuata

Fossaphyllia

Phacelophyllia bacari

Agaricia speciosa

Fosselasma

Phacelophyllia fasciata

Agaricia undata

Fosselasma unicum

Phacelophyllia moorei

Agariciella

Fossopora

Phacelophyllia suttonensis

Agariciella ponderosa

Fossoporella

Phacelophyllia termieri

Agariciicae

Foveolocyathus

Phacelophyllum

Agariciidae

Foveolocyathus declivis

Phacelostylophyllum

Agarikophyllum

Foveolocyathus kitsoni

Phacelostylophyllum caespitosa

Agarikophyllum septalamellum

Frechastraea

Phacelostylophyllum chocolatensis

Agasmilia

Frechastraea borealis

Phacelostylophyllum gracile

Agastophyllum

Frechastraea coeni

Phacelostylophyllum medium

Agathelia

Frechastraea delicatula

Phacelostylophyllum michelini

Agathelia asperella

Frechastraea glabra

Phacelostylophyllum pygmaeum

Agathelia minor

Frechastraea phillipsastraeiformis

Phacelostylophyllum robustum

Agathelia turbinata

Frechastraea pollicaris

Phacelostylophyllum rugosum

Agathelia urgonica

Frechastraea scruttoni

Phacelostylophyllum suttonensis

Agatheliidae

Frechastrea

Phacelostylophyllum zitteli

Agatheliopsis

Frechia

Phaulactis

Agathiphyllia

Frechia boesei

Phaulactis semaiophylloides

Agathiphyllia anguillensis

Frechia cornutiformis

Phillipsastraea

Agathiphyllia antiguensis

Frechia shumardi

Phillipsastraea radiata

Agathiphyllia bosniaca

Frescocyathus

Phillipsastraea wischeriana

Agathiphyllia browni

Frescocyathus nagagreboensis

Phillipsastraeidae

Agathiphyllia conglobata

Frescocyathus tessieri

Phillipsastraeinae

Agathiphyllia damoni

Friedbergia

Phillipsastrea

Agathiphyllia explanata

Friedbergia bipartita

Phillipsastrea delicatula

Agathiphyllia gregaria

Friedbergiinae

Phillipsastrea disrupta

Agathiphyllia hilli

Fromentellia

Phillipsastrea givetica

Agathiphyllia robusta

Fromentelligyra

Phillipsastrea hollardi

Agathiphyllia roxboroughi

Fromeophyllum

Phillipsastrea irregularis

Agathiphyllia splendens

Fruehwirthia

Phillipsastrea kergarvanensis

Agathiphyllia tenuis

Fuchungopora

Phillipsastrea kunthi

Agathiphylliidae

Fungia

Phillipsastrea maculosa

Agathiphylliinae

Fungia (Verrillofungia)

Phillipsastrea morzadeci

Agetolitella

Fungia actiniformis

Phillipsastrea pradoana

Agetolitella maxima

Fungia actinodiscus

Phillipsastrea sobolewi

Agetolitella waicunensis

Fungia acutidens

Phillipsastrea sparkensis

Agetolites

Fungia berica

Phillipsastrea torreana

Agetolites maxima

Fungia borneensis

Phillipsastreidae

Agetolites oculiporoides

Fungia cancellata

Phineus

Agetolites palaeofavositoides

Fungia concinna

Phlegmatoseris flabelliforme

Agetolites raritabulatus

Fungia corona

Pholidophyllum

Agetolites waicunensis

Fungia coronula

Phragmophyllum

Agetolites yushanensis

Fungia costulata

Phragmosmilia

Agetolitidae

Fungia cyclolites

Phragmosmilia inconstans

Aggomorphastraea

Fungia danai

Phragmosmilia lineata

Aggomorphastraea barrabei

Fungia decipiens

Phragmosmilia psecadiophora

Ahrdorffia

Fungia dispar

Phryganophyllum

Ahrdorffia chaetetoides

Fungia distorta

Phyllangia

Ahrdorffia excavata

Fungia echinata

Phyllangia americana

Ahrdorffia mammillata

Fungia elegans

Phyllangia blakei

Ahrdorffia punctata

Fungia erosa

Phyllangia divaricata

Ainia

Fungia erythraea

Phyllangia epithecalis

Akagophyllum

Fungia filamentosa

Phyllangia floridana

Akagophyllum akagoense

Fungia fralinae

Phyllangia imbricata

Akagophyllum coqenense

Fungia fungites

Phyllangia thilensis

Akagophyllum guangxiense

Fungia granulicostata

Phyllastraea tubifex

Akagophyllum hasegawai

Fungia granulosa

Phyllocoenia

Akagophyllum latizonum

Fungia halophila

Phyllocoenia annularis

Akagophyllum multitabulatum

Fungia heteroclita

Phyllocoenia carryana

Akagophyllum neimongolense

Fungia horrida

Phyllocoenia cavernosa

Akagophyllum nogamie

Fungia humilis

Phyllocoenia corollaris

Akagophyllum parachihsiaense

Fungia inaequicostata

Phyllocoenia cribraria

Akagophyllum polygonalis

Fungia klunzingeri

Phyllocoenia cyclops

Akagophyllum tenuis

Fungia laevis

Phyllocoenia decipiens

Akagophyllum tibeticum

Fungia lenticularis

Phyllocoenia decussata

Akagophyllum yabei

Fungia marginata

Phyllocoenia diplothecata

Akasakapora

Fungia moluccensis

Phyllocoenia dubia

Akiyosiphyllum

Fungia orbulites

Phyllocoenia exsculpta

Aknisophyllum

Fungia patella

Phyllocoenia felixi

Aknisophyllum consuitum

Fungia patelliformis

Phyllocoenia grandissima

Alaiophyllum

Fungia paumotensis

Phyllocoenia heimi

Alaiophyllum mackenziense

Fungia plana

Phyllocoenia incerta

Alakiria

Fungia polymorpha

Phyllocoenia incrassata

Alakiria sphaeroida

Fungia praecox

Phyllocoenia irradians

Alakiria spheroidea

Fungia proechinata

Phyllocoenia kokeni

Alatotrochus

Fungia pseudoechinata

Phyllocoenia lepida

Alatotrochus rubescens

Fungia radiata

Phyllocoenia lepidoides

Alborzia

Fungia repanda

Phyllocoenia lilli

Alborziphyllum

Fungia robusta

Phyllocoenia limbata

Alcyonacea

Fungia rudis

Phyllocoenia multisepta

Aldrichia elegans

Fungia scabra

Phyllocoenia nannodes

Aldrichiella

Fungia scruposa

Phyllocoenia ovalis

Aldrichiella bataviae

Fungia scutaria

Phyllocoenia pediculata

Alinkioduncanella

Fungia sellata

Phyllocoenia plana

Alleynia

Fungia somervillei

Phyllocoenia polluciformis

Alleynia americana

Fungia sororiae

Phyllocoenia pomeli

Alligia

Fungia stammi

Phyllocoenia sculpta

Allocoenia furcata

Fungia stellifera

Phyllocoenia striata

Allocoenia matheyi

Fungia subpaumotensis

Phyllocoenia subincrassata

Allocoeniopsis

Fungia subrepanda

Phyllocoenia toucasi

Allocoeniopsis dendroidea

Fungia symmetrica

Phyllocoeniidae

Allocoeniopsis expansa

Fungia undulata

Phyllocoeniopsis

Allocoeniopsis favoidea

Fungia uniformis

Phyllocoeniopsis cribraria

Allocoeniopsis gibbosa

Fungia valida

Phyllocoeniopsis lepidoides

Allocoeniopsis globosa

Fungia vaughani

Phyllocoeniopsis pediculata

Allocoeniopsis insignis

Fungia weberi

Phyllogyra

Allocoeniopsis luciensis

Fungiacyathidae

Phyllogyra etheridgeri

Alloiteaucoenia

Fungiacyathus

Phyllogyra sinuosa

Alloiteaucoenia (Kobycoenia)

Fungiacyathus (Bathyactis)

Phyllohelia

Alloiteaucoenia (Kobycoenia) claudiopolisensis

Fungiacyathus (Bathyactis) beaumariensis

Phyllohelia explanata

Alloiteaucoenia claudiopolisensis

Fungiacyathus (Bathyactis) excelsa

Phylloseriopsis

Alloiteaucoenia ternodorensis

Fungiacyathus antarcticus

Phylloseris

Alloiteaucoenia tumularis

Fungiacyathus bodrakensis

Phylloseris rugosa

Alloiteausmilia

Fungiacyathus deltoidophorus

Phyllosmilia

Allophyllum

Fungiacyathus euaensis

Phyllosmilia aegiale

Allotropiocarinophyllum

Fungiacyathus fragilis

Phyllosmilia complanata

Allotropiochisma

Fungiacyathus larseni

Phyllosmilia didymophila

Allotropiochisma (Abeophyllum)

Fungiacyathus stephanus

Phyllosmilia felixi

Allotropiochisma (Abeophyllum) texanum

Fungiacyathus symmetricus

Phyllosmilia reussi

Allotropiochisma (Alligia)

Fungiastraea

Phyllosmilia transiens

Allotropiochisma (Alligia) flabellum

Fungiastraea (Fungiastraeopsis)

Phyllosmiliidae

Allotropiochisma (Allotropiochisma)

Fungiastraea (Fungiastraeopsis) subpolygonalis

Phyllosmilioidea

Allotropiochisma (Allotropiochisma) biseptata

Fungiastraea arachnoides

Phymastrea

Allotropiochisma (Allotropiochisma) longiseptata

Fungiastraea columellaris

Phymastrea valenciennesii

Allotropiochisma (Allotropiochisma) uddenitense

Fungiastraea conferta

Phymatophyllum

Allotropiochisma biseptata

Fungiastraea cotteaui

Physogyra

Allotropiochisma euryphylloides

Fungiastraea crespoi

Physophyllia

Allotropiochisma flabellum

Fungiastraea cristata

Physophyllia ayleni

Allotropiochisma texanum

Fungiastraea excavata

Physoseris

Allotropiochisma treskelense

Fungiastraea excelsa

Phytogyra

Allotropiochisma uddenitense

Fungiastraea exigua

Phytogyra costata

Allotropiophyllum

Fungiastraea frondescens

Phytogyra densasepta

Allotropiophyllum anfuense

Fungiastraea gillieroni

Phytopsis

Allotropiophyllum eumetrium

Fungiastraea laganum

Phytopsis tubulosum

Allotropiophyllum fungum

Fungiastraea major

Piceaphyllum

Allotropiophyllum grabaui

Fungiastraea moeschi

Pilophyllia

Allotropiophyllum heteroseptatum

Fungiastraea muelleri

Pilophylloides

Allotropiophyllum hubeiense

Fungiastraea oculata

Pilophyllum

Allotropiophyllum jiangxiense

Fungiastraea pseudarachnoides

Pilophyllum keyserlingi

Allotropiophyllum plagiusum

Fungiastraea pseudoarachnoides

Pilophyllum massivum

Allotropiophyllum sinense

Fungiastraea rectilamellosa

Pilophyllum porosum

Allotropiophyllum sinense heteroseptatum

Fungiastraea subpolygonalis

Pilophyllum zonatum

Allotropiophyllum sulciforme

Fungiastraea subtilis

Pinacophyllidae

Allotropiophyllum wuweiense

Fungiastraea tendagurensis

Pinacophyllinae

Alpinophyllia

Fungiastraea textilis

Pinacophyllum

Alpinophyllia flexuosa

Fungiastraea velamentosa

Pinacophyllum lejowae

Alpinophyllia plana

Fungiastrea

Pinacophyllum parallelum

Alpinophylliidae

Fungiicae

Pinacophyllum parviseptum

Alpinoseris

Fungiida

Pinacophyllum peruvianum

Alpinoseris dendroidea

Fungiidae

Pinacophyllum spizzensis

Altaiophyllum

Fungiina

Pinacophyllum yunnanense

Altaja

Funginella

Pinacophyllum yunnanensis

Alveolitella

Funginellastraea

Pindosmilia

Alveolitella schladensis

Funginellastraea garnieri

Pindosmilia brunni

Alveolites

Funginellidae

Pinnatophyllum

Alveolites bergeri

Fungites patellatus

Pironastraea

Alveolites bilsteinensis

Fungophyllia

Pironastrea

Alveolites buchiana

Fungophyllia aspera

Pironastrea anguillensis

Alveolites denticulata

Fungophyllia explanata

Pironastrea antiguensis

Alveolites fornicatus

Fungophyllia millepunctata

Pironastrea discoides

Alveolites gruenewaldti

Fungophyllia monstrosa

Pironastrea lamellosa

Alveolites lindensis

Furcophyllia

Pironastrea sangkoelirangensis

Alveolites madreporacea

Furcophyllia septafindens

Placastrea

Alveolites producti

Furcophyllia shaitanica

Placastrea elegans

Alveolites pseudorbicularis

Gablonzeria

Placocoenia

Alveolites tenuissimus

Gablonzeria austriaca

Placocoenia bulgarica

Alveolitidae

Gablonzeria grandiosa

Placocoenia dumortieri

Alveolitina

Gablonzeria major

Placocoenia heimi

Alveolitinae

Gablonzeria meandriformis

Placocoenia hideshimaensis

Alveolocyathus

Gablonzeria profunda

Placocoenia irregularis

Alveolocyathus felixi

Gablonzeria reussi

Placocoenia japonica

Alveolocyathus nordenskjoeldi

Gablonzeriidae

Placocoenia macrophthalma

Alveopora

Galaxea

Placocoenia major

Alveopora allingi

Galaxea acrhelia

Placocoenia ndalakashensis

Alveopora atarensis

Galaxea astreata

Placocoenia niongalensis

Alveopora chiapanecae

Galaxea clava

Placocoenia ohinataensis

Alveopora daedalea

Galaxea clavus

Placocoenia orbignyana

Alveopora daedalea minor

Galaxea elegantissima

Placocoenia orbitoides

Alveopora daedalea regularis

Galaxea excelsa

Placocoenia pluricostata

Alveopora daxensis

Galaxea fascicularis

Placocoenia robusta

Alveopora deningeri

Galaxea fasciculata

Placocoenia tanohataensis

Alveopora explanata

Galaxea haligena

Placocoenia tosaensis

Alveopora fenestrata

Galaxea horrescens

Placocoeniidae

Alveopora japonica

Galaxea junghuhni

Placocoeniopsis

Alveopora jessicae

Galaxea kabairaensis

Placocoeniopsis arnaudi

Alveopora micropora

Galaxea lamarcki

Placocoeniopsis katzi

Alveopora microscopica

Galaxea lauensis

Placocoenites

Alveopora microsopica

Galaxea longissima

Placocoenites orientalis

Alveopora molengraaffi

Galaxea paucisepta

Placocoenites pellicula

Alveopora oliveri

Galaxea salayarensis

Placocyathus

Alveopora polyacantha

Galaxeinae

Placocyathus alveolus

Alveopora racemosa

Gangamophyllum

Placocyathus barretti

Alveopora rudis

Gaofengophyllum

Placocyathus costatus

Alveopora somaliensis

Garateastrea

Placocyathus cristatus

Alveopora spongiosa

Garateastrea bardanegrensis

Placocyathus maoensis

Alveopora tampae

Gardineria

Placocyathus striatus

Alveopora tuberosa

Gardineria minor

Placocyathus trinitatis

Alveopora verrilliana

Gardineria simojovelensis

Placocyathus variabilis

Alyssites

Gardineroseris

Placogyra

Amandaraia

Gardineroseris planulata

Placogyra aldingeri

Amandophyllum

Gardinoseris

Placogyra brevimaeandra

Amaraphyllum

Gaynaphyllum

Placogyra elegans

Amaraphyllum amoenum

Gaynaphyllum runningense

Placogyra felixi

Amfihelia becki

Gazimuria

Placogyra hykeli

Amniopora

Gazimuria scutellaria

Placogyra kuehni

Ampakabastraea

Gazimuria scutellata

Placogyra parelegans

Ampakabastraea ampakabensis

Geinitzella columnaris

Placogyropsis

Ampakabastraea besavoensis

Gemmipora cyathiformis

Placohelia

Ampakabastraea contorta

Gemmipora frondens

Placohelia bigemmis

Ampakabastraea cowichanensis

Genabacia

Placohelia richardsi

Ampakabastraea exserta

Genabacia stellata

Placohelia rimosa

Ampakabastraea tazerdunetensis

Genabacia stellatifera

Placophora

Amphelia

Genabacia stellifera

Placophora basseae

Amphiastraea

Gephuropora

Placophyllia

Amphiastraea aliensis

Gephuropora infera

Placophyllia bandeli

Amphiastraea basaltiformis

Gephuropora parvula

Placophyllia blastemon

Amphiastraea guiscardii

Gephuropora sibirica

Placophyllia crassa

Amphiastraea minima

Gephuropora varia

Placophyllia curvata

Amphiastraea piriformis

Gerolasma

Placophyllia dianthus

Amphiastraea rarauensis

Gerthia

Placophyllia florosa

Amphiastraeidae

Gerthia crassa

Placophyllia mikaikarivensis

Amphiastraeina

Gerthia sibirica

Placophyllia minima

Amphiastrea

Gertholites

Placophyllia rugosa

Amphiastrea aethiopica

Gertholites curvata

Placophyllia tenuis

Amphiastrea basaltiformis

Gertholites curvatus

Placophylliidae

Amphiastrea cylindrica

Gertholites haikawai

Placophyllum

Amphiastrea fallax

Gertholites jabiensis

Placosmilia

Amphiastrea gibberosa

Gertholites lobatus

Placosmilia bilobata

Amphiastrea gracilis

Gertholites monstrosus

Placosmilia bipartita

Amphiastrea hiraigaensis

Gertholites tebaga

Placosmilia bofilli

Amphiastrea kamoensis

Gertholites wilkinsoni

Placosmilia bojnicensis

Amphiastrea monosepta

Geyeronaotia

Placosmilia copoyensis

Amphiastrea paronai

Geyerophyllidae

Placosmilia cornu

Amphiastrea piriformis

Geyerophyllum

Placosmilia cuneiformes

Amphiastrea yabei

Ghirobocyathus

Placosmilia cuneiformis

Amphiastreidae

Ghirobocyathus lagaensis

Placosmilia cymbula

Amphiastreina

Gigantostyliidae

Placosmilia elliptica

Amphiaulastrea

Gigantostylis

Placosmilia fenestrata

Amphiaulastrea aliensis

Gigantostylis epigonus

Placosmilia fimbriata

Amphiaulastrea conferta

Gillastraea

Placosmilia gracilis

Amphiaulastrea minima

Gillastraea delicata

Placosmilia kachensis

Amphiaulastrea rarauensis

Gissarophyllum

Placosmilia limburgica

Amphiaulastrea suprema

Glaessnerina

Placosmilia martini

Amphihelia

Glaessnerina grandis

Placosmilia multisinuosa

Amphihelia alternans

Glaessnerina longa

Placosmilia pethoi

Amphihelia granulata

Glenarea

Placosmilia polygonata

Amphihelia incrustans

Glenarea cretacea

Placosmilia robusta

Amphihelia natchitochensis

Glenarea poctai

Placosmilia sinuosa

Amphihelia profunda

Glenarea prozorovskii

Placosmilia turonensis

Amphihelia sculpta

Glossophyllum

Placosmilia urgoniensis

Amphihelia striata

Glyphastraea

Placosmiliidae

Amphihelia ziczac

Glyphephyllia

Placosmiliinae

Amphilites

Glyphephyllia crassa

Placosmiliopsis

Amphimeandra

Glyptosceptron

Placosmiliopsis bilobatus

Amphimeandra eguchii

Goldfussastraea

Placosmiliopsis fimbriatus

Amphiphora

Goldfussastrea

Placosmiliopsis multisinuosus

Amphiphora serannensis

Goldfussastrea heidenheimensis

Placotrochus

Amplexicarinia

Goldfussastrea toarciensis

Placotrochus alveolus

Amplexidae

Goldfussastrea variabilis

Placotrochus corniculatus

Amplexiphyllum

Gombertiphyllia

Placotrochus costatus

Amplexizaphrentis

Goniaraea

Placotrochus deltoideus

Amplexizaphrentis exzentrica

Goniaraea anomala

Placotrochus elegans

Amplexizaphrentis illizidensis

Goniaraea christianiaensis

Placotrochus elongatus

Amplexizaphrentis longiseptata

Goniaraea elegans

Placotrochus inflectus

Amplexizaphrentis pustulosa

Goniaraea octopartita

Placotrochus lonsdalei

Amplexocarinia

Goniastraea

Placotrochus magnus

Amplexocarinia abichi

Goniastraea retiformis

Placotrochus pueblensis

Amplexocarinia alternans

Goniastrea

Placotrochus sawkinsi

Amplexocarinia beyrichi

Goniastrea aloysiisabaudiae

Placotrochus texanus

Amplexocarinia chilungensis

Goniastrea aspera

Plagiosolenacis

Amplexocarinia cristata

Goniastrea australensis

Planalveolitella

Amplexocarinia delicata

Goniastrea canalis

Planalveolites

Amplexocarinia dentiformis

Goniastrea capitata

Planetophyllum

Amplexocarinia geyeri

Goniastrea cocchii

Planocoenites

Amplexocarinia jiangxiensis

Goniastrea columella

Plasmadictyon

Amplexocarinia kangmarensis

Goniastrea confertissima

Plasmophyllum

Amplexocarinia muralis

Goniastrea crassa

Plasmopora

Amplexocarinia subtilis

Goniastrea crassicostata

Plasmopora cargoensis

Amplexocarinia xainzaensis

Goniastrea crassisepta

Plasmoporella

Amplexocarinia yunnanensis

Goniastrea curasavica

Plasmoporella chinghueiensis

Amplexocariniinae

Goniastrea delemontana

Plasmoporella ejneqiensis

Amplexoides

Goniastrea edwardsi

Plasmoporella granulosa

Amplexus

Goniastrea favulus

Plasmoporella kiaeri

Amplexus abichi

Goniastrea favus

Plasmoporella minor

Amplexus alternans

Goniastrea grandiflora

Plasmoporella pura

Amplexus arundinaceus

Goniastrea halicora

Plasmoporella typylensis

Amplexus beyrichi

Goniastrea incrustans

Plasmoporellidae

Amplexus breviseptatus

Goniastrea insignis

Plasmoporidae

Amplexus coralloides

Goniastrea longula

Platyaxum

Amplexus cristatus

Goniastrea matanomadhensis

Platycoenia

Amplexus pustulosus

Goniastrea miocenica

Platycoenia iranica

Amplexus westii

Goniastrea muralis

Platycoenia jacksonensis

Amsdenoides

Goniastrea parvistella

Platycoenia palmata

Amsdenoididae

Goniastrea parvula

Platycoenia tarbellensis

Amusiidae

Goniastrea pectinata

Platycyathus

Amygdalophyllidium

Goniastrea peresi

Platycyathus eburnensis

Amygdalophyllinae

Goniastrea planulata

Platycyathus ghiroboensis

Amygdalophylloides

Goniastrea retiformis

Platycyathus grahami

Amygdalophylloides multiseptatus

Goniastrea seychellensis

Platycyathus kawakamiensis

Amygdalophyllum

Goniastrea simplicitexta

Platycyathus orbignyi

Amygdalophyllum nantanense

Goniastrea solida

Platycyathus scottianus

Anabacia

Goniastrea speciosa

Platycyathus yezoensis

Anabacia complanata

Goniastrea stelligera

Platygyra

Anabacia fungiformis

Goniastrea superficialis

Platygyra acuta

Anabacia hemispherica

Goniastrea tenera

Platygyra astreiformis

Anabacia orbulites

Goniastrea tenuis

Platygyra clivosa

Anabacia porpites

Goniastrea variabilis

Platygyra colombiana

Anabaciidae

Goniocora

Platygyra concentrica

Anacropora

Goniocora annulata

Platygyra contorta

Anacropora forbesi

Goniocora pumila

Platygyra crosslandi

Anacropora matthai

Goniocora socialis

Platygyra daedalea

Anacropora pillai

Goniocora sublaevis

Platygyra delicatula

Anacropora puertogalerae

Goniocora tenuis

Platygyra equisepta

Anacropora reticulata

Goniocorella

Platygyra euaensis

Anacropora spinosa

Goniocorella eguchii

Platygyra gracilis

Anacropora spumosa

Goniocorella glanulosa

Platygyra lamellina

Anactolasma

Goniocyathus

Platygyra mareensis

Andemantastraea

Goniocyathus pacificus

Platygyra naroetensis

Andemantastraea ambatryensis

Goniophyllidae

Platygyra phrygia

Andemantastraea densisepta

Goniophyllum

Platygyra pini

Andemantastraea dreyfussi

Goniopora

Platygyra planulata

Andemantastraea gaultierensis

Goniopora affinis

Platygyra renemai

Andemantastraea michelini

Goniopora aldrichi

Platygyra ryukyuensis

Andemantastraea tongoboryensis

Goniopora ameliana

Platygyra sinensis

Andemantastraeidae

Goniopora astraeoides

Platygyra singularis

Andrazella

Goniopora aucillana

Platygyra stricta

Andrazella labyrinthica

Goniopora ballistensis

Platygyra tenuis

Andrazelliidae

Goniopora bieskidensis

Platyhelia

Anfractophyllum

Goniopora calhounensis

Platyhelia distans

Anfractophyllum decorusum

Goniopora canalis

Platytrochopsis

Angeliphyllia

Goniopora cascadensis

Platytrochus

Angelismilia

Goniopora christianiaensis

Platytrochus airensis

Angopora dubia

Goniopora ciliatus

Platytrochus bataviae

Angopora hisingeri

Goniopora clevei

Platytrochus burcki

Angopora tenuicula

Goniopora columna

Platytrochus claibornensis

Angopora vera

Goniopora copoyensis

Platytrochus curvatus

Angullophyllum

Goniopora daxitertia

Platytrochus diabloensis

Angustiphyllum

Goniopora decaturensis

Platytrochus dominicensis

Anisastraea

Goniopora djiboutiensis

Platytrochus elegans

Anisocoenia

Goniopora elegans

Platytrochus hastatus

Anisocoenia crassisepta

Goniopora epithecata

Platytrochus maudensis

Anisocoenia favoides

Goniopora globulosa

Platytrochus merriami

Anisocoenia junghuhni

Goniopora granosa

Platytrochus primaevus

Anisocoenia murrayi

Goniopora hilli

Platytrochus rubescens

Anisocoenia quadriseriata

Goniopora hrpeljensis

Platytrochus speciosus

Anisocoenia variabilis

Goniopora imperatoris

Platytrochus stokesii

Anisophyllidae

Goniopora jacobiana

Platytrochus vacuus

Anisophyllum

Goniopora katzeri

Platytrochus vaughani

Anisophyllum semialatum

Goniopora laurina

Plavecia

Anisoria

Goniopora leptoclada

Plavecia inaequalis

Anisoria batalleri

Goniopora lobata

Plavecia submenilitica

Ankhelasma

Goniopora lubinensis

Plectophyllum

Annoticyathus

Goniopora matsoni

Plectophyllum lowryi

Annoticyathus provincialis

Goniopora michelini

Pleophyllum

Annotocyathus

Goniopora micrantha

Pleramplexus

Anomastraea

Goniopora microscopica

Pleramplexus leptoconicum

Anomia sandalium

Goniopora microsiderea

Pleramplexus leptoconicus

Anomocora

Goniopora minor

Pleramplexus minimus

Anomocora exilis

Goniopora minuta

Pleramplexus similis

Anomocora fecunda

Goniopora nodulosa

Plerastrea taurinensis

Anomocora irregularis

Goniopora nomlandi

Plerodiffia

Anomocora laxa

Goniopora norfolkensis

Plerodiffia eaglebuttensis

Anomocora rarogemmans

Goniopora nummulitica

Plerodiffiidae

Anomopora

Goniopora octopartita

Plerogyra

Anomopora ramosa

Goniopora palmensis

Plerogyra sinuosa

Anthemiphyllia

Goniopora panamensis

Plerophyllidae

Anthemiphyllia catinata

Goniopora planulata

Plerophyllina

Anthemiphyllia dentata

Goniopora polyformis

Plerophyllinae

Anthemiphyllia patella

Goniopora portoricensis

Plerophyllum

Anthemiphyllia patera

Goniopora ramosa

Plerophyllum (Barbarella)

Anthemiphyllia verbeeki

Goniopora regularis

Plerophyllum (Barbarella) stellaforma

Anthemiphylliidae

Goniopora retifera

Plerophyllum angustum

Antheria

Goniopora reussiana

Plerophyllum antractum

Antheria angusta

Goniopora rudis

Plerophyllum armenicum

Antheria firmus

Goniopora savignyi

Plerophyllum australe

Antheria obscura

Goniopora somaliensis

Plerophyllum beyrichi

Antheria tenuis

Goniopora stokesi

Plerophyllum breviseptum

Antherolites

Goniopora stutchburyi

Plerophyllum calvatum

Antherolitinae

Goniopora taberi

Plerophyllum clavatum

Antholites

Goniopora tampaensis

Plerophyllum cuneatum

Anthophyllum atlanticum

Goniopora tenella

Plerophyllum cyathophylloides

Anthophyllum circumvelatum

Goniopora tenuidens

Plerophyllum differentiatum

Anthophyllum clavus

Goniopora trechmanni

Plerophyllum dzhulfense

Anthophyllum decipiens

Goniopora turonensis

Plerophyllum excentricum

Anthophyllum detritum

Goniopora vaughani

Plerophyllum flexiseptatum

Anthophyllum inaequale

Goniopora websteri

Plerophyllum fragile

Anthophyllum obconicum

Gonioseris

Plerophyllum guangxiense

Anthophyllum truncatum

Gorgonacea

Plerophyllum guizhouense

Anthophyllum turbinatum

Gorgonia bacellaris

Plerophyllum jiangbuense

Anthophyllum venustum

Gorizdronia

Plerophyllum jiangsuense

Anthostylis

Gorizdronia soshkinae

Plerophyllum leptoconicum

Anthostylis acanthophora

Gorskyella

Plerophyllum minor

Anthozoa

Gorskyites

Plerophyllum radiciforme

Antiguastraea

Gorskyitidae

Plerophyllum schindewolfi

Antiguastrea

Gosaviaraea

Plerophyllum sulcatum

Antiguastrea alveolaris

Grabauphyllum

Plerophyllum tibeticum

Antiguastrea cellulosa

Gracilopora

Plerophyllum timorense

Antiguastrea elegans

Grandalveolites

Plerophyllum variabile

Antiguastrea flandrini

Grandifavia

Plerophyllum weberi

Antiguastrea jacobi

Grandifavia bendukidzeae

Plerophyllum xinglungzhuangense

Antiguastrea lucasiana

Granulidictyinae

Plerophyllum ziyunense

Antiguastrea prava

Granulidictyum

Plesiastraeopsis

Antikinkaidia

Graphularia

Plesiastraeopsis moravica

Antilacca

Graphularia longissima

Plesiastrea

Antillia

Graphularia quadrata

Plesiastrea conoidea

Antillia bilobata

Graphularia robinae

Plesiastrea costata

Antillia bullbrooki

Graphularia salisburgensis

Plesiastrea curta

Antillia clarki

Gravieropsamma

Plesiastrea desmoulinsi

Antillia constricta

Gravieropsammia

Plesiastrea fungiformis

Antillia cristata

Gregorycoenia

Plesiastrea grayi

Antillia dentata

Grewgiphyllum

Plesiastrea incerta

Antillia dominicensis

Grewingkia

Plesiastrea microcalyx

Antillia hadleyi

Grewingkia anguinea

Plesiastrea moravica

Antillia heueri

Grewingkia anguineum

Plesiastrea ramea

Antillia orientalis

Grewingkia anthelion

Plesiastrea romettensis

Antillia persica

Grewingkia bilateralis

Plesiastrea spongiformis

Antillia poculiformis

Grewingkia buceros

Plesiastrea sulcatilamellosa

Antillia sawkinsi

Grewingkia callahanensis

Plesiastrea versipora

Antillia turbinata

Grewingkia compactum

Plesiocaryophyllia

Antillocyathus

Grewingkia contexta

Plesiocoenia

Antillocyathus alatus

Grewingkia dumosum

Plesiocoenia menabensis

Antillocyathus cristatus

Grewingkia eminens

Plesiocunnolites

Antillocyathus gracilis

Grewingkia equinum

Plesiocunnolites reussi

Antillocyathus maoensis

Grewingkia europaeum

Plesiocunnolites sellatus

Antillocyathus trinitatis

Grewingkia falcatum

Plesiocunnolitopsis

Antillophyllia

Grewingkia formosa

Plesiodiplocteniopsis

Antillophyllia bilobata

Grewingkia injunctum

Plesiodiplocteniopsis acutangularis

Antillophyllia californica

Grewingkia kiaeri

Plesiodiplocteniopsis dichotoma

Antillophyllia chipolana

Grewingkia lutkevitshi

Plesiodiplocteniopsis obtusangularis

Antillophyllia constricta

Grewingkia penobscotensis

Plesiodiplocteniopsis praeramificenta

Antillophyllia gesteri

Grewingkia robusta

Plesiodiploria

Antillophyllia olssoni

Grewingkia robustum

Plesiofavia

Antillophyllia sawkinsi

Grewingkia semilunatum

Plesiofavia dubia

Antilloseris

Groenlandophyllum

Plesiolites

Antilloseris cantabrigiensis

Groessensia

Plesiolites winnii

Antilloseris jamaicaensis

Grootia

Plesiomontlivaltia paucisepta

Antilloseris vaughani

Grumiphyllia

Plesiophyllia

Antipatharia

Gryphophyllum

Plesiophyllia acrisionae

Antiphyllidae

Grypophyllum

Plesiophyllia latona

Antiphyllinae

Grypophyllum benbowi

Plesiophyllia recta

Antiphyllum

Grypophyllum jenkinsi

Plesiophyllum

Antracophyllum

Gshelia

Plesiosiderastraea

Apelismilia

Gshelia americana

Plesiosiderastraea garloica

Aphrastrea

Gshelia jiangxiensis

Plesiosiderastraea tzankovi

Aphrastrea autignacensis

Gshelia rouilleri

Plesiosmilia

Aphrastrea neglecta

Guanziyaopora

Plesiosmilia bofilli

Aphraxonia

Gubbera

Plesiosmilia compressa

Aphroelasma

Gudmania

Plesiosmilia excavata

Aphroidophyllum

Gudmania darumbalae

Plesiosmilia gracilis

Aphrophyllidae

Guembelastraea

Plesiosmilia hemisphaerica

Aphrophylloides

Guembelastraea cowichanensis

Plesiosmilia infundibuliformis

Aphrophyllum

Guembelastraea guembeli

Plesiosmilia neocomiensis

Aphyllum

Guembelastraea kanmerae

Plesiosmilia sessilis

Aphyllum cristatum

Guembelastraea martini

Plesiosmilia truncata

Aphyllum relictum

Guembelastraea pamphyliensis

Plesiosmilia vaughani

Aplocyathus

Guembelastraea vancouverensis

Plesiostylina

Aplophyllia

Guembelastraea whiteavesi

Plesiostylina bulbosa

Aplophyllia barkii

Guembelastraeidae

Plesiostylina etalloni

Aplophyllia longicostata

Guerichiphyllinae

Plesiostylina hourcqi

Aplophyllia paucicostata

Guerichiphyllum

Plesiothamnasteria

Aplophyllia sexradiata

Guerichiphyllum concavum

Pleuroaulastrea

Aplopsammia

Guerichiphyllum kowalense

Pleuroaulastrea variabilis

Aplopsammia collignoni

Guerichiphyllum sinense

Pleurocoenia exiguis

Aplosmilia

Guizhoustriatopora

Pleurocoenia irregularis

Aplosmilia aspera

Gumbelastraea

Pleurocoenia polygonalis

Aplosmilia coalescens

Gumbelastraeidae

Pleurocoenia provincialis

Aplosmilia crassa

Gundarina

Pleurocora

Aplosmilia crucifera

Gundarina nana

Pleurocora alternans

Aplosmilia distans

Gurieuskiella

Pleurocora angelisi

Aplosmilia elegans

Gurievskiella

Pleurocora arachnoides

Aplosmilia grandicosta

Guynia

Pleurocora circularia

Aplosmilia kobyi

Guynia annulata

Pleurocora coalescens

Aplosmilia magnifica

Guyniidae

Pleurocora djalilovi

Aplosmilia nuda

Gyaloplasma agglomerata

Pleurocora explanata

Aplosmilia rotunda

Gyanyimaphyllum

Pleurocora haueri

Aplosmilia rugosa

Gyanyimaphyllum crassiseptatum

Pleurocora nordenskjoeldi

Aplosmilia semisulcata

Gymnophyllum

Pleurocora reptans

Aplosmilia somaensis

Gyrodendron

Pleurocora texana

Aplosmilia suevica

Gyrodendron boltonae

Pleurocyathus

Aplosmilia tochikuboensis

Gyrodendron emersoni

Pleurocyathus sulcatus

Aplosmilia tolmachoffana

Gyrodendron leptonema

Pleurocyathus turbinolioides

Aplosmiliinae

Gyrodendron lobatum

Pleurodictyum

Apocladophyllia

Gyrodendron proliferum

Pleurodictyum meekanum

Apocladophyllia birleyae

Gyrodendron serbica

Pleurophyllia

Apocladophyllia gozdensis

Gyrophyllia

Pleurophyllia alpina

Apocladophyllia koniakensis

Gyrosmilia

Pleurophyllia cara

Apocladophyllia neocomiensis

Gyrosmilia diadema

Pleurophyllia gracilis

Apocladophyllia nowaki

Gyrosmilia edwardsi

Pleurophyllia microsa

Apoplacophyllia

Gyrosmilia interrupta

Pleurophyllia minuscula

Apoplacophyllia hackemesseri

Gyrosmilia varettiensis

Pleurophyllia rugosa

Aquitanastraea

Hadrophyllia

Pleurophyllia schmidti

Aquitanastraea incrustans

Hadrophyllia saundersi

Pleurophyllia skuviensis

Aquitanastraea pachyformis

Hadrophyllidae

Pleurophyllia tobleri

Aquitanastraea piveteaui

Hadrophyllum

Pleurophyllia trichotoma

Aquitanastraea piveteaui alternans

Hadrophyllum aplatum

Pleurophyllia vesiculosa

Aquitanastraea piveteaui argus

Hadrophyllum bifidum

Pleurophyllum

Aquitanastraea piveteaui intermedia

Hadrophyllum delicatum

Pleuropodia

Aquitanastraea pruvosti

Hadrophyllum glans

Pleuropodia otwayensis

Aquitanastraea tenuitabulata

Hadrophyllum linguloideum

Pleurosiphonella

Aquitanophyllia

Hadrophyllum nauvooense

Pleurosmilia

Aquitanophyllia grandistellae

Hadrophyllum orbignyi

Pleurosmilia benoisti

Arachnastraea

Hadrophyllum ovale

Pleurosmilia carrapateirensis

Arachnastraea fergusoni

Hadrophyllum pauciradiatum

Pleurosmilia compressa

Arachnastraea fryi

Hadrophyllum pedunculatum

Pleurosmilia corallina

Arachniophyllum

Hadrophyllum romingeri

Pleurosmilia craginiana

Arachnium

Hadrophyllum tennesseense

Pleurosmilia crassa

Arachnolasma

Hadrophyllum woodi

Pleurosmilia cylindrica

Arachnolasmella

Haimeicyclus

Pleurosmilia graciosa

Arachnophyllidae

Haimeicyclus haimei

Pleurosmilia hennigi

Arachnophyllina

Haimeicyclus tenuisepta

Pleurosmilia hideshimaensis

Arachnophyllinae

Haimesastraea

Pleurosmilia impressa

Arachnophyllum

Haimesastrea

Pleurosmilia irradians

Arachnophyllum approximatum

Haimesastrea conferta

Pleurosmilia kobyi

Arachnophyllum murchisoni

Haimesiastraea

Pleurosmilia marcou

Arachnophyllum pentagonum

Haimesiastraea anchistina

Pleurosmilia neocomiensis

Araeacis

Haimesiastraea conferta

Pleurosmilia pumila

Araeopoma

Haimesiastraea distans

Pleurosmilia quaylei

Araeopora

Haimesiastraea humilis

Pleurosmilia renevieri

Araeopora ramosa

Haimesiastraea peruviana

Pleurosmilia saxifisi

Araeopora tuberosa

Haimesiphyllia

Pleurosmilia stutzi

Araiophyllum

Haldonia

Pleurosmilia turbinata

Araiophyllum liasicum

Haldonia cyclops

Pleurosmilia vaughani

Araiophyllum triassicum

Haldonia schindewolfi

Pleurosmilia villersensis

Araiostrotion

Hallia

Pleurosmilia whitneyi

Archaeocoeniina

Halliidae

Pleurosmiliidae

Archaeofungiina

Halliinae

Pleurostylina

Archaeolasmogyra

Halomitra

Pleurostylina corallina

Archaeophyllia

Halomitra tiara

Pleurostylina guiscardii

Archaeophyllia fenestrata

Halomitra triadica

Pleurostylina hiraigaensis

Archaeophyllia oppeli

Halysitastraea

Pleurostylina major

Archaeosmilia

Halysites

Pleurostylina pompeckji

Archaeosmilia beata

Halysites catenularia

Pleurostylina turkmenensis

Archaeosmilia duncani

Halysites catenularius

Plexauridae

Archaeosmiliidae

Halysites cylindricus

Plexituba

Archaeosmiliopsis

Halysites elegans

Plicatomurus

Archaeosmiliopsis densus

Halysites gotlandicus

Plicatomurus giganteus

Archaeotrypa

Halysites grandis

Plocoastraea

Archaeotrypa prima

Halysites junior

Plocoastraea larochensis

Archaeotrypa secunda

Halysites obliqua

Plocophyllia

Archaeozaphrentis

Halysites priscus

Plocophyllia caliculata

Archeoanthophyllidae

Halysites regularis

Plocophyllia constricta

Archeocaeniina

Halysites robustus

Plocophyllia flabellata

Archisaccophyllia

Halysites senior

Plocophyllia gregaria

Archisaccophyllia kunmingensis

Halysitida

Plocophyllia karstica

Archohelia

Halysitidae

Plocophyllia sindiana

Archohelia clarki

Halysitina

Pocillopora

Archohelia dartoni

Halysitinae

Pocillopora arnoldi

Archohelia gardnerae

Hamaraxonia

Pocillopora baracoaensis

Archohelia limonensis

Hamaraxonia africana

Pocillopora brevicornis

Archohelia rediviva

Hamarilopora

Pocillopora bulbosa

Archohelia remisovi

Hamarophyllum

Pocillopora caespitosa

Archohelia vernonensis

Hamarophyllum belkai

Pocillopora capitata

Archohelia weaveri

Hankaxis

Pocillopora crassoramosa

Archypora

Hankaxis ostentus

Pocillopora damicornis

Arcocyathus

Haplaraea

Pocillopora elegans

Arcophyllum

Haplaraea discrepans

Pocillopora eydouxi

Arcoplasma

Haplaraea elegans

Pocillopora favosa

Arctangia

Haplaraea fragilis

Pocillopora fenestrata

Arctangia nathorsti

Haplaraea gracilis

Pocillopora guadalupensis

Arctistrotion

Haplaraeidae

Pocillopora guantanamensis

Arctophyllum

Haplaraeinae

Pocillopora hemprichi

Arctophyllum jiangxiense

Haplaraera

Pocillopora informis

Arctophyllum lugankaensis

Haplareidae

Pocillopora jenkinsi

Arctophyllum permicum

Haplohelia

Pocillopora ligulata

Arcturia

Haplolasma

Pocillopora maddenensis

Areacis auvertiaca

Haplolasma paraarciferum

Pocillopora madreporacea

Areaseris

Haplothecia

Pocillopora meandrina

Areaseris nevadaensis

Haplothecia laciniosa

Pocillopora nobilis

Areopsammia

Haplothecia schlotheimi

Pocillopora palmata

Areopsammia alacca

Hapsiphyllidae

Pocillopora robusta

Areopsammia bakerae

Hapsiphyllinae

Pocillopora verrucosa

Areopsammia maestrichtensis

Hapsiphyllum

Pocillopora woodjonesi

Argutastrea

Hapsiphyllum bifurcatum

Pocilloporidae

Argutastrea hullensis

Hapsizaphrentis

Podabacia

Aridophyllum

Haptaphyllina

Podabacia lobata

Aridophyllum fluegeli

Haptophyllum

Podabacia patula

Aristophyllum

Harklessia

Podabacia prisca

Aristophyllum planotabulatum

Harklessia yuenglingensis

Podabacia robusta

Armalites

Hattonia

Podollites

Armalites minimus

Hayasakaia

Podollites diseptatus

Armalites serotinus

Hayasakaia cystosa

Podoseris

Arnplexus

Hayasakaia elegantula

Podoseris affinis

Arnplexus sharburensis

Hayasakaia fasciacerioformis

Podoseris anomala

Aroeacis

Hayasakaia gigantea

Podoseris brevis

Asarcophyllum

Hayasakaia guangxiensis

Podoseris dubia

Aspasmophyllinae

Hayasakaia guankouensis

Podoseris elongata

Aspasmophyllum

Hayasakaia infundibula

Podoseris jessoni

Asperophyllum

Hayasakaia irregularis

Podoseris mammiliformis

Aspidastraea

Hayasakaia kunghsiensis

Pokljukosmilia

Aspidastraea clathrata

Hayasakaia luodianensis

Pokljukosmilia tuvalica

Aspidastraea orientalis

Hayasakaia mistivesica

Polaroplasma

Aspidastraea semhae

Hayasakaia raricystata

Poliphyllum

Aspidiscus

Hayasakaia shijianpuensis

Polyadelphia

Aspidiscus cristatus

Hayasakaia sichuanensis

Polyastra venosa

Aspidiscus semhae

Hayasakaia spinosa

Polyastropsis

Asserculinia

Hayasakaia syringoporoides

Polyastropsis arnaudi

Asserculinia abnormis

Hayasakaia tianquanensis

Polyastropsis bouri

Asserculinia elegans

Hayasakaia yashanensis

Polyastropsis marcoui

Asserculinia orbiculata

Hayasakaia yunnanensis

Polyastropsis subplana

Asserculinia solida

Hebukophyllum

Polycoelia

Assimulia

Hedeliastraea

Polycoelia angusta

Assimulia (Assimulia)

Hedstroemophyllum nikiforovae

Polycoelia cylindrica

Assimulia (Assimulia) abscessa

Heintzella

Polycoelia dobrolyubovae

Assimulia (Assimulia) arta

Heintzella applegatei

Polycoelia donatiana

Assimulia (Assimulia) compacta

Heintzella borealis

Polycoelia gracilis

Assimulia (Assimulia) flexibilis

Heintzella davydovi

Polycoelia longiseptata

Assimulia (Assimulia) frequentis

Heintzella multiseptata

Polycoeliidae

Assimulia (Assimulia) tergida

Heintzella playfordi

Polycoeliinae

Assimulia (Assimulia) uddenitense

Heintzella radiata

Polycyathus

Assimulia (Ericina)

Heintzella spitsbergensis

Polydilasma

Assimulia (Ericina) fracta

Heintzella whitneyi

Polygonaria

Assimulia (Ericina) recrea

Helenolites

Polymorphastraea

Assimulia abscessa

Helenterophyllum

Polymorphastraea variabilis

Assimulia arta

Heliastraea

Polyorophe

Assimulia compacta

Heliastraea anomala

Polyphyllastraea convexa

Assimulia flexibilis

Heliastraea defrancei

Polyphyllastraea icaunensis

Assimulia fracta

Heliastraea fallax

Polyphyllastraea simondsi

Assimulia frequentis

Heliastraea hilarionensis

Polyphyllastrea

Assimulia recrea

Heliastraea varians

Polyphyllia

Assimulia uddenitense

Heliastraeidae

Polyphylloseris

Asterobillingsa

Heliastrea

Polyphylloseris conophora

Asterobillingsia

Heliastrea (Athecastraea)

Polyphylloseris convexa

Asterocycles

Heliastrea (Athecastraea) vesiculosa

Polyphylloseris corticata

Asterodisphyllum

Heliastrea aequalicostata

Polyphylloseris distefanoi

Asterosmilia

Heliastrea alpina

Polyphylloseris fascicularis

Asterosmilia abnormalis

Heliastrea annularis

Polyphylloseris icaunensis

Asterosmilia aliquantula

Heliastrea anomala

Polyphylloseris iwateensis

Asterosmilia alloiteaui

Heliastrea autignacensis

Polyphylloseris japonica

Asterosmilia anomala

Heliastrea bosniaca

Polyphylloseris mammillata

Asterosmilia compressa

Heliastrea boueana

Polyphylloseris microkothos

Asterosmilia cornuta

Heliastrea brevis

Polyphylloseris polymorpha

Asterosmilia duncani

Heliastrea carnegiei

Polyphylloseris punctata

Asterosmilia exarata

Heliastrea carryensis

Polyphylloseris simondsi

Asterosmilia hilli

Heliastrea cavernosa

Polyphyllum

Asterosmilia irregularis

Heliastrea columnaris

Polyrophe

Asterosmilia pourtalesi

Heliastrea conoidea

Polyseris

Asterosmilia profunda

Heliastrea cribraria

Polysolenia digitata

Asterosmilia sakalavensis

Heliastrea curta

Polysolenia hochstetteri

Asthenophyllum

Heliastrea cyathiformis

Polysolenia rutteni

Astraea argus

Heliastrea deformis

Polystylidiidae

Astraea confluens

Heliastrea defrancei

Polystylidium

Astraea crassa

Heliastrea delicata

Polystylidium articulatum

Astraea crassolamellata

Heliastrea edwardsi

Polythecalis

Astraea crassolamellata magnetica

Heliastrea endothecata

Polythecalis (Chusenophyllum)

Astraea crassolamellata magnifica

Heliastrea farquharsoni

Polythecalis (Chusenophyllum) propinquus

Astraea crassolamellata minor

Heliastrea grandis

Polythecalis (Polythecalis)

Astraea crassolamellata nobilis

Heliastrea immersa

Polythecalis (Polythecalis) chinmenensis

Astraea crassolamellata nugenti

Heliastrea inaequalis

Polythecalis (Polythecalis) denticulatus

Astraea crassolamellata pulchella

Heliastrea incerta

Polythecalis (Polythecalis) flatus

Astraea cribraria

Heliastrea incrustans

Polythecalis (Polythecalis) rosiformis

Astraea delcrosiana

Heliastrea insignis

Polythecalis abnormis

Astraea endothecata

Heliastrea irradians

Polythecalis asthenotheca

Astraea guettardi

Heliastrea irregularis

Polythecalis bauryi

Astraea irregularis

Heliastrea katzeri

Polythecalis biformis

Astraea limbata

Heliastrea laticosta

Polythecalis breviseptata

Astraea lucasiana

Heliastrea lauensis

Polythecalis chandalasensis

Astraea mamillaris

Heliastrea lucasana

Polythecalis chaoxianensis

Astraea micrommata

Heliastrea lusitaniae

Polythecalis chinensis

Astraea multilateralis

Heliastrea mellahica

Polythecalis chinmenensis

Astraea pentagonalis

Heliastrea microcalyx

Polythecalis compacta

Astraea prevostiana

Heliastrea nerthensis

Polythecalis confluens

Astraea putealis

Heliastrea oligophylla

Polythecalis crassa

Astraea rigida

Heliastrea parva

Polythecalis denticulatus

Astraea sulcatolamellosa

Heliastrea pelouaensis

Polythecalis divergens

Astraea terminaria

Heliastrea reussiana

Polythecalis dupliformis

Astraea turonensis

Heliastrea rosacea

Polythecalis elongata

Astraea varians

Heliastrea saubriguensis

Polythecalis flatus

Astraea vesiculosa

Heliastrea saucatsensis

Polythecalis frechi

Astraea vesparia

Heliastrea schuberti

Polythecalis grayi

Astraeofungia

Heliastrea solenastroides

Polythecalis guankouensis

Astraeofungia barcenai

Heliastrea tabulata

Polythecalis hexagonalis

Astraeofungia columellaris

Heliastrea taurinensis

Polythecalis hochowensis

Astraeofungia crespoi

Heliastrea tchihatcheffi

Polythecalis houchangensis

Astraeofungia decipiens

Heliastrea virga

Polythecalis huangi

Astraeofungia mombassana

Heliastreopsis

Polythecalis huayunshanensis

Astraeofungia soaravikelyensis

Heliastreopsis pelouaensis

Polythecalis irregularis

Astraeofungia tenochi

Heliastreopsis solenastroides

Polythecalis khmerianus

Astraeoina

Helicelasma

Polythecalis langpoensis

Astraeomorpha

Helicelasma fossulatum

Polythecalis leptoseptata

Astraeomorpha confusa

Helicelasma giganteum

Polythecalis longiseptata

Astraeomorpha crassisepta

Helicelasma rusticum

Polythecalis longliensis

Astraeomorpha minima

Helicelasma simplex

Polythecalis minor

Astraeomorpha minor

Helicelasma whittardi

Polythecalis multicystosis

Astraeomorpha multisepta

Heliocenia

Polythecalis multicystosis tunliangensis

Astraeomorpha pratzi

Heliocoenia

Polythecalis nankingensis

Astraeomorpha reimani

Heliocoenia (Hexaheliocoenia)

Polythecalis niuxingshanensis

Astraeomorpha sonorensis

Heliocoenia (Octoheliocoenia)

Polythecalis polygonalis

Astraeomorphidae

Heliocoenia abichi

Polythecalis propinquus

Astraeophyllum

Heliocoenia actinastrae

Polythecalis raritabellata

Astraeopora

Heliocoenia bendukidzeae

Polythecalis regularis

Astraeopora hemisphaerica

Heliocoenia carpathica

Polythecalis rosiformis

Astrangia

Heliocoenia catenula

Polythecalis shiqianensis

Astrangia (Coenangia)

Heliocoenia claudiopolisensis

Polythecalis simplex

Astrangia (Coenangia) conradi

Heliocoenia corallina

Polythecalis sinense

Astrangia (Coenangia) lamarensis

Heliocoenia costulata

Polythecalis spinotheca

Astrangia bella

Heliocoenia decora

Polythecalis suzhouensis

Astrangia boreas

Heliocoenia etalloni

Polythecalis tela

Astrangia calhounensis

Heliocoenia gracilis

Polythecalis tonglingensis

Astrangia clarki

Heliocoenia humberti

Polythecalis tubulus

Astrangia cretacea

Heliocoenia kabakovitschae

Polythecalis tunliangense

Astrangia dachiardii

Heliocoenia kakhadzei

Polythecalis variabilis

Astrangia danae

Heliocoenia lamellosa

Polythecalis verbeekiellaina

Astrangia expansa

Heliocoenia meriani

Polythecalis verbeekielloides

Astrangia felixi

Heliocoenia minima

Polythecalis wangi

Astrangia floridana

Heliocoenia orbignyi

Polythecalis wenganensis

Astrangia grandis

Heliocoenia pakongensis

Polythecalis wuweiensis

Astrangia harrisi

Heliocoenia picteti

Polythecalis xuanenensis

Astrangia insignifica

Heliocoenia pseudocorallina

Polythecalis yangtzeensis

Astrangia lamaransis

Heliocoenia rarauensis

Polythecalis yangtzeensis hochowensis

Astrangia leonensis

Heliocoenia rozkowskae

Polythecalis yangtzeensis polygonalis

Astrangia leonis

Heliocoenia sparsa

Polythecalloides

Astrangia lineata

Heliocoenia stellata

Polytremacis

Astrangia lineatus

Heliocoenia strambergensis

Polytremacis bellardii

Astrangia ludoviciana

Heliocoenia triradiata

Polytremacis blainvilleana

Astrangia manthelanensis

Heliocoenia tumularis

Polytremacis blainvillei

Astrangia marylandica

Heliocoenia vadosa

Polytremacis edwardsana

Astrangia patagonica

Heliocoenia variabilis

Polytremacis hancockensis

Astrangia persica

Heliocoenia vesicularia

Polytremacis lindstroemi

Astrangia poculata

Heliocoenia vigintiseptata

Polytremacis partschi

Astrangia polygonalis

Heliocoenia zaglica

Polytremacis septifera

Astrangia princeps

Heliofungia

Polytremacis tehuacanensis

Astrangia talquinensis

Heliofungia actiniformis

Polytremacis tenera

Astrangia vasconiensis

Heliogonium

Polytremacis urgonensis

Astrangia wilcoxensis

Heliolites

Pontebbastraea

Astrangidae

Heliolites barrandei

Pontebbastraea pontebbanae

Astrangiidae

Heliolites orientalis

Porastriatoporidae

Astraraea

Heliolites porosus

Porfirievella

Astraraea charcennensis

Heliolites waicunensis

Porfirieviella

Astraraea fungiformis

Helioliticae

Porites

Astraraea globosa

Heliolitida

Porites (Synaraea)

Astraraea media

Heliolitidae

Porites (Synaraea) macdonaldi

Astraraea multiradiata

Heliolitina

Porites amplectans

Astraraea roberti

Heliophrentis

Porites andrewsi

Astraraea rotula

Heliophylloides

Porites anguillensis

Astraraea senessei

Heliophyllum

Porites angulata

Astraraeidae

Heliophyllum confluens

Porites arenosa

Astrea

Heliophyllum halli

Porites arnaudi

Astrea agaricites

Heliophyllum multiplex

Porites astreoides

Astrea agaricoides

Heliophyllum zhongguoense

Porites australiensis

Astrea alveolaris

Helioplasma

Porites baracoaensis

Astrea ameliana

Helioplasmolites

Porites belli

Astrea angulosa

Heliopora

Porites bernardi

Astrea annuligera

Heliopora bellardii

Porites branneri

Astrea antiguensis

Heliopora bennetti

Porites calabricae

Astrea antillarum

Heliopora blainvilleana

Porites californica

Astrea aranea

Heliopora boettgeri

Porites carrizensis

Astrea araneola

Heliopora decipiens

Porites chipolanum

Astrea auvertiaca

Heliopora deformis

Porites collegniana

Astrea bacciformis

Heliopora edwardsana

Porites colonensis

Astrea barbadensis

Heliopora japonica

Porites columnaris

Astrea bertrandiana

Heliopora kysylkumensis

Porites compressa

Astrea bistellata

Heliopora lusanovkaensis

Porites convivatoris

Astrea bourgueti

Heliopora mexicanae

Porites crustulum

Astrea brevis

Heliopora radiata

Porites cylindrica

Astrea brevissima

Heliopora sparsipora

Porites deshayesiana

Astrea burgundiae

Heliopora stewarti

Porites divaricata

Astrea cadomensis

Heliopora tenera

Porites diversiformis

Astrea caryophylloides

Helioporacea

Porites douvillei

Astrea castellum

Helioporidae

Porites elegans

Astrea cellulosa

Helioseris

Porites evermanni

Astrea clathrata

Helioseris cucullata

Porites floridaeprima

Astrea concinna

Heliostylina

Porites furcata

Astrea confluens

Helladophyllia

Porites gajensis

Astrea contorta

Helloceras

Porites hawaiiensis

Astrea corollaris

Helminthidium

Porites heronensis

Astrea costata

Hemiagetolites

Porites howei

Astrea crassa

Hemiagetolites longiseptatus

Porites incrustans

Astrea crassolamellata

Hemiagetolites palaeofavositoides

Porites iwayamaensis

Astrea crassoramosa

Hemiagetolites spinimarginatus

Porites lanuginosa

Astrea crenulata

Hemiaulacophyllum

Porites leptoclada

Astrea cretacea

Hemicyathus crassicostatus

Porites lichen

Astrea crispata

Hemiplasmopora

Porites lobata

Astrea cristata

Hemiporites

Porites lobatosepta

Astrea curta

Heptaphyllum

Porites lutea

Astrea cylindrica

Hercophyllum

Porites macdonaldi

Astrea decactis

Heritschia girtyi

Porites maigensis

Astrea decaphylla

Heritschiella

Porites mammillata

Astrea decemradiata

Heritschiella girtyi

Porites mancietensis

Astrea decipiens

Heritschioides

Porites matheroni

Astrea defrancei

Heritschioides (Eoheritschioides)

Porites michelini

Astrea defranciana

Heritschioides (Eoheritschioides) hillae

Porites micrantha

Astrea dendroidea

Heritschioides (Eoheritschioides) moormanensis

Porites minuta

Astrea diversiformis

Heritschioides (Eoheritschioides) parvum

Porites mordax

Astrea echinata

Heritschioides (Heritschioides)

Porites multilamellata

Astrea elegans

Heritschioides (Heritschioides) buttensis

Porites murrayensis

Astrea ellisiana

Heritschioides (Heritschioides) woodi

Porites nigrescens

Astrea endothecata

Heritschioides bagleyae

Porites nodifera

Astrea escharoides

Heritschioides californiense

Porites nodulosa

Astrea explanata

Heritschioides carneyi

Porites nummulitica

Astrea exsculpta

Heritschioides columbicum

Porites oligocenica

Astrea favulus

Heritschioides coogani

Porites ornata

Astrea flexuosa

Heritschioides durhami

Porites pachysepta

Astrea forskaliana

Heritschioides garvinae

Porites panamensis

Astrea froehlichiana

Heritschioides gavini

Porites porites

Astrea geminata

Heritschioides hillae

Porites portoricensis

Astrea geometrica

Heritschioides hoganae

Porites pusilla

Astrea gracilis

Heritschioides mahallatensis

Porites ramosa

Astrea guettardi

Heritschioides mckassoni

Porites reticulosa

Astrea gyrosa

Heritschioides merriami

Porites reussiana

Astrea halicora

Heritschioides rowetti

Porites rus

Astrea helianthoides

Heritschioides skinneri

Porites solida

Astrea heliopora

Heritschioides smithi

Porites spissus

Astrea hemprichii

Heritschioides stevensi

Porites spumosa

Astrea hexacnema

Heritschioides summitensis

Porites superposita

Astrea hexaphylla

Heritschioides wexoi

Porites sverdrupi

Astrea incrustans

Heritschioides wildei

Porites textilis

Astrea intersepta

Heritschioides woodi

Porites timorensis

Astrea italica

Herpetolitha

Porites toulai

Astrea lamellostriata

Herpetolitha crassa

Porites trinitatis

Astrea lepida

Herpolitha

Porites tuberculosa

Astrea lifoliana

Herpolitha limax

Porites undulata

Astrea limitata

Herpolitha weberi

Porites verrucosa

Astrea lobatorotundata

Heterastraea

Porites vindobonarum

Astrea lucasiana

Heterastraea angelae

Porites vindobonarum prima

Astrea macrophthalma

Heterastraea eveshami

Porites waylandi

Astrea maeandrinoides

Heterastraea gracilis

Poriticae

Astrea marylandica

Heterastraea profunda

Poritidae

Astrea media

Heterastraea stricklandi

Poritipora

Astrea megalaxona

Heterastraea tomesi

Porpites

Astrea microconos

Heterocaninia

Porpites circularis

Astrea microphthalma

Heterocaninia langenheimi

Porpites rotuloides

Astrea microsiderea

Heterocaniniinae

Pourtalocyathus

Astrea morloti

Heterocoenia

Pourtalocyathus hispidus

Astrea myriophthalma

Heterocoenia bacellaris

Praemichelinia

Astrea numisma

Heterocoenia balkhanensis

Praemichelinia lii

Astrea ocellina

Heterocoenia dendroides

Praetachylasma

Astrea octolamellosa

Heterocoenia densa

Praetachylasma alternatum

Astrea palifera

Heterocoenia distans

Praewentzelella

Astrea pallida

Heterocoenia erecta

Praewentzelella honjoi

Astrea palmata

Heterocoenia exigua

Praewentzelella magnificum

Astrea parallela

Heterocoenia fuchsi

Praewentzelella multiseptata

Astrea pariana

Heterocoenia garumnica

Praewentzelella regulare

Astrea parvistella

Heterocoenia gracilis

Praewentzelella sinensis

Astrea patula

Heterocoenia grandis

Pragnellia

Astrea pectinata

Heterocoenia hilli

Pragnellia delicatula

Astrea pediculata

Heterocoenia inflexa

Pratzia

Astrea planulata

Heterocoenia minima

Preisingerella

Astrea prevostana

Heterocoenia minuta

Preisingerella stegovnikensis

Astrea prevostiana

Heterocoenia minutisima

Preverastraea

Astrea profundata

Heterocoenia pusilla

Preverastraea chelussi

Astrea pseudomeandrina

Heterocoenia rutimeyeri

Preverastraea coatlicuae

Astrea purpurea

Heterocoenia tetraseptata

Preverastraea comalensis

Astrea quadrangularis

Heterocoenia verrucosa

Preverastraea diplothecata

Astrea ramosa

Heterocoenia washitaensis

Preverastraea felixi

Astrea raulini

Heterocoeniidae

Preverastraea infundibuliformis

Astrea retiformis

Heterocoeniina

Preverastraea isseli

Astrea reussiana

Heterocoenites

Preverastraea marinosi

Astrea rotula

Heterocoenites crassa

Preverastraea multistella

Astrea rotularis

Heterocoenites variabilis

Preverastraea paronai

Astrea rotulosa

Heterocorallia

Preverastraea robusta

Astrea rotumana

Heterocyathus

Preverastraea roveretoi

Astrea rudis

Heterocyathus aequicostatus

Preverastraea tocae

Astrea semispherica

Heterocyathus carthausi

Primitophyllum

Astrea sexradiata

Heterocyathus elberti

Primitophyllum primum

Astrea siderea

Heterocyathus elongatus

Primnoa

Astrea speciosa

Heterocyathus japonicus

Primnoa costata

Astrea sphaeroidalis

Heterocyathus mai

Primnoa gracilis

Astrea stellulata

Heterocyathus priscus

Primnoidae

Astrea striata

Heterogyra

Primorodendron

Astrea subdenticulata

Heterogyra lobata

Prionastraea

Astrea sulcatilamellosa

Heterogyra murchisoni

Prionastraea acuticollis

Astrea taurinensis

Heterogyra zitteli

Prionastraea alimena

Astrea tenuis

Heterolasma

Prionastraea ambigua

Astrea tenuistriata

Heterophaulactis

Prionastraea australensis

Astrea tesserifera

Heterophrentis

Prionastraea bernardiana

Astrea textilis

Heterophyllia

Prionastraea borneensis

Astrea trochiformis

Heterophyllia (Heterophylloides)

Prionastraea chinensis

Astrea tuberosa

Heterophyllia angulata

Prionastraea crassior

Astrea tubulifera

Heterophyllia ornata

Prionastraea crenulata

Astrea tubulosa

Heterophylliidae

Prionastraea gibbosa

Astrea turonensis

Heteropistophyllum

Prionastraea hoernesi

Astrea velamentosa

Heteropora hemprichii

Prionastraea inaequiseptata

Astrea venusta

Heteropora millepora

Prionastraea insignis

Astrea versipora

Heteropora squarrosa

Prionastraea langobardica

Astrea vesiculosa

Heteropsammia

Prionastraea limitata

Astrea virens

Heteropsammia cochlea

Prionastraea multisepta

Astrea websteri

Heteropsammia michelini

Prionastraea neugeboreni

Astreoidogyra

Heteropsammia ovalis

Prionastraea pauciseptata

Astreoidogyra giadae

Heterosmilia

Prionastraea pentagona

Astreopora

Heterosmilia spinosa

Prionastraea quoyi

Astreopora (Astreopora)

Heterospongophyllum

Prionastraea rhomboidea

Astreopora (Astreopora) esperanzae

Heterostrotion

Prionastraea spinosa

Astreopora (Astreopora) spinulosum

Hexacorallia

Prionastraea sulfurea

Astreopora annulata

Hexaflos

Prionastraea tesserifera

Astreopora antiguensis

Hexaflos hexagonalis

Prionastraea verbeeki

Astreopora auvertiaca

Hexagonaria

Prionophyllum

Astreopora compressa

Hexagonaria brevilamellata

Prisciturben

Astreopora decaphylla

Hexagonaria davidsoni

Priscosolenia

Astreopora densata

Hexagonaria hullensis

Priscosolenia aliena

Astreopora digitata

Hexagonaria phillipsastraeiformis

Priscosolenia perarmata

Astreopora dubiosa

Hexagonaria reedi

Priscosolenia prisca

Astreopora duwamishensis

Hexagonaria senonica

Prismatophyllum

Astreopora ehrenbergi

Hexagonariinae

Prismatophyllum brevilamellatum

Astreopora esperanzae

Hexagoniophyllum

Prismatophyllum flexum

Astreopora expansa

Hexaheliocenia

Pristiophyllia

Astreopora explanata

Hexalasma

Proaplophyllia

Astreopora gatuncilloensis

Hexalasma protoseptatum

Proaplophyllia roniewiczae

Astreopora goethalsi

Hexamphiastrea

Proaplophyllia sexradiata

Astreopora gracilis

Hexamphiastrea guiscardii

Procatenipora

Astreopora harrisoni

Hexamphiastrea minima

Procladocora

Astreopora hemisphaerica

Hexamphiastrea suprema

Procladocora fotisalensis

Astreopora hexaphylla

Hexapetalidae

Procladocora jamaicaensis

Astreopora hochstetteri

Hexapetalum

Procladocora simonyi

Astreopora horizontalis

Hexapetalum impium

Procladocora tenuis

Astreopora leightoni

Hexapetalum nemorosum

Procteria

Astreopora listeri

Hexapetalum pium

Procteria (Pachyprocteria)

Astreopora meneghiniana

Hexaphyllia

Procyathophora

Astreopora microcalix

Hexaphyllia ayzenvergi

Procyathophora aguilerai

Astreopora minima

Hexasmilia

Procyathophora biedai

Astreopora moretonensis

Hexasmilia elmari

Procyathophora furstenbergensis

Astreopora mostarensis

Hexasmilia ferryi

Procyathophora poblana

Astreopora myriophthalma

Hexasmiliopsis

Procyathopora

Astreopora ndukeluensis

Hexastraea

Procyclolites

Astreopora occidentalis

Hexastraea leonhardi

Procyclolites elegans

Astreopora portoricensis

Hexismia

Procyclolites triadicus

Astreopora profunda

Hezhangophyllum

Procyclolitidae

Astreopora rutteni

Hezhouphyllum

Procyclolitinae

Astreopora sanjuanensis

Hillaepora

Prodarwinia

Astreopora schedakena

Hillastraea

Prodiploastraea schindewolfi

Astreopora sphaeroidalis

Hillastraea floriformis

Prodiploastrea

Astreopora spinulosum

Hillastraea georgeae

Prodonacosmilia

Astreopora stellaris

Hillaxon

Prodonacosmilia dronovi

Astreopora subcylindrica

Hillia

Progonopora

Astreopora tecta

Hillia formosa

Progonopora variabilis

Astreopora tuvuthaensis

Hillia languida

Prographularia

Astreopora wallaceae

Hillophyllum

Prographularia groenlandica

Astreopora walli

Hindeastraea

Progyrosmilia

Astrhelia

Hindeastraea collinensis

Progyrosmilia regularis

Astrhelia burnsi

Hindeastraea discoidea

Progyrosmilia torulosa

Astrhelia neglecta

Hindeastraea garloica

Progyrosmilia vacua

Astrhelia palmata

Hinganastraea

Prohelia

Astrhelia vasconiensis

Hiroshimaphyllum

Prohelia anomalos

Astrictophyllum

Hiroshimaphyllum compactum

Prohelia neocomiensis

Astrocerium

Hiroshimaphyllum crassithecum

Proheliolites

Astrocoenia

Hiroshimaphyllum toriyamai

Proheliolitidae

Astrocoenia aegyptiaca

Hispanastrea

Proheliopora

Astrocoenia aequibernensis

Hispaniastraea

Proheliopora kysylkumensis

Astrocoenia aspera

Hispaniastraea murciana

Prohexagonaria

Astrocoenia asteriscus

Hispaniastraea ramosa

Proleptophyllia

Astrocoenia barranquinensis

Holacanthia

Promargarosmilia

Astrocoenia bellensis

Holacanthia sytovae

Propora

Astrocoenia bistellata

Holacanthopora

Proporella

Astrocoenia blanfordi

Holcocystis

Proporicae

Astrocoenia budaensis

Holcocystis flexa

Proporidae

Astrocoenia bulgarica

Holcotrochus

Proretiophyllia

Astrocoenia calixtoensis

Holcotrochus scriptus

Proretiophyllia tianyangensis

Astrocoenia cellulata

Holmophyllidae

Prosmilia

Astrocoenia contorta

Holmophyllum

Prosmilia carinata

Astrocoenia cribellum

Holocoenia indica

Prosmilia cyathophylloides

Astrocoenia dachiardii

Holocoenia madagascariensis

Prosmilia parallela

Astrocoenia decaphylla

Holocystis

Prosmiliinae

Astrocoenia decaturensis

Holocystis bukowinensis

Protaeropoma

Astrocoenia dendroidea

Holocystis dupini

Protaraea

Astrocoenia dickersoni

Holocystis elegans

Protaraea diffluens

Astrocoenia dilloni

Holocystis nomikosi

Protaraea procella

Astrocoenia dixae

Holocystis tenuis

Protaraea richmondensis

Astrocoenia excavata

Holophragma

Protaraea richmondensis papillata

Astrocoenia expansa

Holophragma calceoloides

Proterophyllum

Astrocoenia favoidea

Holophragma duncanae

Protethmos

Astrocoenia gerthi

Homalophyllinae

Protethmos budaensis

Astrocoenia gibbosa

Homalophyllites

Protethmos discus

Astrocoenia gregoryi

Homalophyllum

Protethmos griesbachi

Astrocoenia guadalupae

Homalophyllum thedfordensis

Protethmos oldhami

Astrocoenia guantanamensis

Homophyllia

Protoaulacophyllum

Astrocoenia hexactis

Honggulosma

Protoaulopora

Astrocoenia hexamera

Horastrea

Protocaninia

Astrocoenia hexaphylla

Hornkorallen

Protocarcinophyllum

Astrocoenia hexaphylloides

Hornsundia

Protocyathactis

Astrocoenia hispaniensis

Hornsundia lateseptata

Protocyathophyllum

Astrocoenia hyatti

Houchangocyathus

Protodurhamina

Astrocoenia idahoensis

Houchangocyathus wangi

Protoheliolites

Astrocoenia immersa

Houchangocyathus yaoi

Protoheterastraea konosensis

Astrocoenia incrustans

Houchangophyllum

Protoheterastraeidae

Astrocoenia insignis

Houchangophyllum magnum

Protoheterastrea

Astrocoenia jamaicaensis

Houershanophyllum

Protoheterastrea leonhardi

Astrocoenia japonica

Howthia

Protoheterastrea minor

Astrocoenia jukesbrownei

Howthia suttonensis

Protoheterastrea pseudocolumellaris

Astrocoenia kunthi

Huadianophyllidae

Protoheterastrea trnovensis

Astrocoenia laminosa

Huadianophyllum

Protoheterstraeidae

Astrocoenia lobatorotundata

Huadianophyllum irregulare

Protoivanovia

Astrocoenia martini

Huadianophyllum jilinense

Protoivanovia dupliformis

Astrocoenia matheyi

Huananaxonia

Protoivanovia pengzeensis

Astrocoenia meinzeri

Huangia

Protolobophyllia deshayesiana

Astrocoenia minima

Huangia chuetsingensis

Protolonsdaleiastraea

Astrocoenia minutissima

Huangia kanensis

Protolonsdaleiastraea atbassarica

Astrocoenia miocenica

Huangia misakensis

Protolonsdaleiastraea biseptata

Astrocoenia multigranosa

Huanglongophyllum

Protolonsdaleiastraea cargalensis

Astrocoenia nana

Huangophyllum

Protolonsdaleiastraea complexa

Astrocoenia nathani

Huangophyllum symmetricum

Protolonsdaleiastraea composita

Astrocoenia newtoni

Huangophyllum yuquanense

Protolonsdaleiastraea dobrolyubovae

Astrocoenia nidiformis

Huayunophyllum

Protolonsdaleiastraea gerthi

Astrocoenia nuevitasensis

Huayunophyllum aequitabulatum

Protolonsdaleiastraea gorskyi

Astrocoenia numisma

Huayunophyllum curvatum

Protolonsdaleiastraea juresanensis

Astrocoenia oppelii

Huayunophyllum irregulare

Protolonsdaleiastraea pseudowischeriana

Astrocoenia ornata

Huayunophyllum xiaganjanense

Protolonsdaleiastraea recedita

Astrocoenia palmata

Humboldtia

Protomacgeea

Astrocoenia parasitica

Hunanophrentis

Protomacgeea minor

Astrocoenia pattoni

Hunanophrentis abnormis

Protomichelinia

Astrocoenia pedunculata

Hydnophora

Protomichelinia abnormis

Astrocoenia peruviana

Hydnophora ackermanni

Protomichelinia allata

Astrocoenia petrosa

Hydnophora affinis

Protomichelinia brevispinosa

Astrocoenia pharensis

Hydnophora astraeoides

Protomichelinia camara

Astrocoenia plana

Hydnophora blancoensis

Protomichelinia crassabnormis

Astrocoenia portoricensis

Hydnophora bronni

Protomichelinia dafangensis

Astrocoenia portoricoensis

Hydnophora crassa

Protomichelinia denticulata

Astrocoenia pseudominima

Hydnophora cristatoseriata

Protomichelinia favositoides

Astrocoenia pumpellyi

Hydnophora danae

Protomichelinia gangiliigera

Astrocoenia ramosa

Hydnophora exesa

Protomichelinia grandispinosa

Astrocoenia ramosa minor

Hydnophora ferryi

Protomichelinia guangdeensis

Astrocoenia rariseptata

Hydnophora grandis

Protomichelinia guichiensis

Astrocoenia regularis

Hydnophora inaequalis

Protomichelinia guizhouensis

Astrocoenia retifera

Hydnophora incerta

Protomichelinia hanshanensis

Astrocoenia reussiana

Hydnophora infundibulum

Protomichelinia irregularis

Astrocoenia sanctimihieli

Hydnophora insignis

Protomichelinia laosensis

Astrocoenia scyphoidea

Hydnophora longicollis

Protomichelinia lepingensis

Astrocoenia shastensis

Hydnophora microconos

Protomichelinia longyinensis

Astrocoenia simplex

Hydnophora oppenheimi

Protomichelinia microstoma

Astrocoenia somalica

Hydnophora picteti

Protomichelinia multisepta

Astrocoenia spongilla

Hydnophora pilosa

Protomichelinia multitabulata

Astrocoenia subdecaphylla

Hydnophora plana

Protomichelinia panxianensis

Astrocoenia subreticulata

Hydnophora provincialis

Protomichelinia siyangensis

Astrocoenia tendagurensis

Hydnophora pulchra

Protomichelinia submicrostoma

Astrocoenia tourtiensis

Hydnophora regularis

Protomichelinia variabilis

Astrocoenia triboleti

Hydnophora rudis

Protomichelinia wuguishanensis

Astrocoenia tuberosa

Hydnophora solidior

Protomichelinia xinchengensis

Astrocoenia urgonensis

Hydnophora styriaca

Protopilophyllum

Astrocoenia whitneyi

Hydnophora tenella

Protopora

Astrocoenia zitteli

Hydnophora turbinata

Protoramulophyllum

Astrocoeniidae

Hydnophora variabilis

Protoseris

Astrocoeniina

Hydnophora venusta

Protoseris fromenteli

Astrocoeniinae

Hydnophorabacia

Protoseris jaccardi

Astrocyathus compressus

Hydnophorabacia variabilis

Protoseris placenta

Astrocyathus geinitzi

Hydnophoraraea

Protoseris recurvata

Astrocyathus incisus

Hydnophoraraea styriaca

Protoseris robusta

Astrogyra

Hydnophorare

Protoseris suevica

Astrogyra edwardsi

Hydnophorarea

Protoseris waltoni

Astrogyra orbignyi

Hydnophorastraea

Protostylophyllum

Astrogyropsis wellsi

Hydnophoromeandraraea

Protostylophyllum bortepense

Astrohelia

Hydnophoromeandraraea magna

Protostylophyllum praenuntians

Astrohelia burnsi

Hydnophoromeandraraea provencensis

Protostylophyllum ulfati

Astrohelia neglecta

Hydnophoromeandraraea volzi

Prototryplasma

Astroides

Hydnophoropsis

Protowentzelella

Astroides calycularis

Hydnophoroseris

Protowentzelella aseptatum

Astroides subirregularis

Hydnophyllia

Protowentzelella columellata

Astroites arachnoides

Hydnophyllia applanata

Protowentzelella cystosa

Astroria

Hydnophyllia collinaria

Protowentzelella dubiosa

Astroria affinis

Hydnophyllia costata

Protowentzelella gigantea

Astroria antiguensis

Hydnophyllia eocaenica

Protowentzelella grandis

Astroria astreiformis

Hydnophyllia fimbriata

Protowentzelella hyporiphaea

Astroria ornata

Hydnophyllia isseli

Protowentzelella kunthi

Astroria polygonalis

Hydnophyllia longicollis

Protowentzelella longiseptata

Astroria sinensis

Hydnophyllia malayica

Protowentzelella major

Asturiphyllum

Hydnophyllia mirabilis

Protowentzelella minima

Atelophyllia

Hydnophyllia prior

Protowentzelella noinskyi

Atelophyllia clermontei

Hydnophyllia rosacea

Protowentzelella permica

Atelophyllum

Hydnophyllia scalaria

Protowentzelella perpasta

Athecastraea

Hydnophyllia serpentinoides

Protowentzelella regularis

Atopocoenia

Hydnophyllia stellata

Protowentzelella shastensis

Atopocoenia kugleri

Hydnophyllia sublabyrinthica

Protowentzelella simplex

Atopocystis

Hydnophyllia wollheimi

Protowentzelella tschernyschewi

Atopocystis mucronata

Hydnophyllia zuberi

Protowentzelella variabilis

Atopophyllum

Hydnophyllon

Protowentzellia

Atopophyllum minor

Hydnophyllon splendidum

Protozaphrentidae

Atopophyllum shiqianense

Hydnoseris

Protozaphrentis

Atractosella

Hydnoseris paragaricites

Protrachypora

Aulacophyllum

Hydnoseris radiata

Protrochiscolithus

Aulastraea

Hydrasmilia

Protrochiscolithus alemanensis

Aulastraea conferta

Hydrasmilia fossulata

Protrochiscolithus hembrilloensis

Aulastraea macer

Hydrasmilia laciana

Protrochocyathus

Aulastraea pompeckji

Hydrasmilia ornamenta

Protrochocyathus deniseptatus

Aulastraea schaeferi

Hydrasmilia rhythmica

Protrochocyathus madagascariensis

Aulastraea touli

Hykeliphyllum

Protrochocyathus pergratus

Aulastraea yilashanensis

Hykeliphyllum lepidum

Protrochocyathus septempartitus

Aulastraeopora

Hyostragulum

Protrochocyathus subarcuatus

Aulastraeopora chelussi

Ibukiphyllum

Provinciastraea

Aulastraeopora deangelisi

Icaunhelia

Pruvostastraea

Aulastraeopora graeca

Idiophyllum

Pruvostastraea crassisepta

Aulastraeopora harrisi

Idiophyllum rotundifolium

Pruvostastraea labyrinthiformis

Aulastraeopora isseli

Idiotrochus

Pruvostastraea sikharulidzeae

Aulastraeopora paronai

Idiotrochus australis

Pruvostastraeidae

Aulastraeopora roveretoi

Idiotrochus emarciatus

Psammiophora

Aulastraeopora schnauzeae

Ilariosmilia

Psammocora

Aulastraeoporidae

Ilariosmilia gasseri

Psammocora (Stephanaria)

Aulina

Ilariosmilia subcurvata

Psammocora (Stephanaria) stellata

Aulina botanica

Ilariosmilia viai

Psammocora columna

Aulina rotiformis

Imennovia

Psammocora exesa

Aulininae

Implicophyllum

Psammocora explanulata

Aulocaulis

Indiophyllum

Psammocora gasparillensis

Auloclisia

Indomussa

Psammocora obtusangula

Aulocyathus

Indophyllia

Psammocora paponica

Aulocystella

Indophyllia borneensis

Psammocora profundacella

Aulocystidae

Indophyllia cylindrica

Psammocora stellata

Aulocystis

Indosmilia

Psammocora superficialis

Aulohelia

Indosmilia bantamensis

Psammocora trinitatis

Aulohelia irregularis

Indosmilia glabrata

Psammocyathus

Aulohelia laevis

Innapora

Psammocyathus pyrenaicum

Auloheliidae

Innixiphyllum

Psammogyra

Aulokoninckophyllum

Innixiphyllum jiangxiense

Psammogyra caudata

Aulokoninckophyllum carinatum

Innixiphyllum plagiusum

Psammogyra choffati

Aulophyllia

Innixiphyllum wuae

Psammogyra hykeli

Aulophyllia conica

Insoliphyllum

Psammogyra petitclerci

Aulophyllia cornuta

Intersmilia

Psammogyra priva

Aulophyllia excelsa

Intersmilia diaboli

Psammogyra valfinensis

Aulophyllia subcylindrica

Intersmilia djartyrabatica

Psammogyra voltzi

Aulophyllidae

Intersmilia exigua

Psammohelia

Aulophyllina

Intersmiliidae

Psammohelia dendroidea

Aulophyllinae

Iowaphyllum

Psammohelia gibbosa

Aulophyllum

Iowaphyllum schlueteri

Psammohelia granulata

Aulopora

Ipciphyllum

Psammohelia jaccardi

Aulopora amica

Ipciphyllum admirabilis

Psammohelia pluricostata

Aulopora assueta

Ipciphyllum anatolicum

Psammophora

Aulopora celsa

Ipciphyllum araxense

Pseliophyllum

Aulopora compacta

Ipciphyllum arnouldi

Pselophyllum

Aulopora enodis

Ipciphyllum asperum

Pseudallotropiophyllum

Aulopora gerthi

Ipciphyllum bandangguanense

Pseudamplexophyllum

Aulopora necopina

Ipciphyllum elegans

Pseudamplexus

Aulopora repens

Ipciphyllum elegantum

Pseudisastraea

Aulopora serpens

Ipciphyllum flexuosum

Pseudoacervularia

Aulopora timorica

Ipciphyllum fliegeli

Pseudoacervularia pradoana

Aulopora umbellifera

Ipciphyllum floricolumellum

Pseudoagatheria

Auloporella

Ipciphyllum gnomeiense

Pseudoagatheria hiraigaensis

Auloporicae

Ipciphyllum grande

Pseudoamplexus

Auloporida

Ipciphyllum grandicolumnarium

Pseudoamygdalophyllum

Auloporidae

Ipciphyllum gravecrassum

Pseudoblothrophyllum

Aulosmilia

Ipciphyllum guangdongense

Pseudoblothrophyllum arrectum

Aulosmilia archiaci

Ipciphyllum guizhouense

Pseudoblothrophyllum helderbergium

Aulosmilia aspera

Ipciphyllum heritschi

Pseudoblothrophyllum munnsvillium

Aulosmilia cuneiformes

Ipciphyllum heshanense

Pseudobradyphyllum

Aulosmilia cuneiformis

Ipciphyllum huangi

Pseudocampophyllum

Aulostegites

Ipciphyllum ipci

Pseudocarniaphyllum

Aulostrotion

Ipciphyllum irregularis

Pseudocarniaphyllum convexum

Aulostylus

Ipciphyllum kezuoense

Pseudocarniaphyllum jiangxiense

Aulozoa

Ipciphyllum laosense

Pseudocarniaphyllum orientale

Australocyathus

Ipciphyllum naoticum

Pseudocarniaphyllum parasimplex

Australocyathus vincentinus

Ipciphyllum originale

Pseudocarniaphyllum paraspiniforme

Australogyra

Ipciphyllum persicum

Pseudocarniaphyllum undaformis

Australomussa

Ipciphyllum pingyanense

Pseudochonophyllum

Australomussa rowleyensis

Ipciphyllum regulare

Pseudoclaviphyllinae

Australophyllum

Ipciphyllum rudis

Pseudoclaviphyllum

Australophyllum cyathophylloides

Ipciphyllum saraburiense

Pseudocoenia

Australophyllum soghdianum

Ipciphyllum shiqianense

Pseudocoenia annae

Australoseris

Ipciphyllum simplex

Pseudocoenia baltovensis

Australoseris radialis

Ipciphyllum stabilis

Pseudocoenia bangoinensis

Avicenia

Ipciphyllum stereoseptatum

Pseudocoenia beskidena

Axinura

Ipciphyllum subelegans

Pseudocoenia breviseptata

Axiphoria

Ipciphyllum subtimoricum

Pseudocoenia decipiens

Axiphyllum

Ipciphyllum subtimoricum kwangsiense

Pseudocoenia delaunayi

Axisvacuus

Ipciphyllum tabasense

Pseudocoenia fallax

Axoclisia

Ipciphyllum tenuitheca

Pseudocoenia fromenteli

Axocricophyllum

Ipciphyllum timorica regulare

Pseudocoenia hexaphyllia

Axocyathus

Ipciphyllum timoricum

Pseudocoenia kobyi

Axogaster

Ipciphyllum tschernyschewi

Pseudocoenia limbata

Axogaster cretacea

Ipciphyllum zandaense

Pseudocoenia longiseptata

Axolasma

Ipciphyllum ziyunense

Pseudocoenia maxima

Axolithophyllum

Ipciphyllum zunyiense

Pseudocoenia micrommatos

Axolithophyllum nandanense

Ipsiphyllum

Pseudocoenia novemseptata

Axophyllidae

Iranophylloides

Pseudocoenia octonaria

Axophyllum

Iranophylloides obesus

Pseudocoenia radisensis

Axophyllum lonsdaleiforme

Iranophylloides reticalatus

Pseudocoenia slovenica

Axophyllum pseudokirsopianum

Iranophylloides xizangensis

Pseudocoenia splendens

Axoseris

Iranophyllum

Pseudocoenia suboctonis

Axoseris hoernesi

Iranophyllum (Iranophyllum)

Pseudocoeniinae

Axosmilia

Iranophyllum (Iranophyllum) amygdalophylloideum

Pseudocoeniopsis

Axosmilia alpina

Iranophyllum (Iranophyllum) igrimjusicum

Pseudocoeniopsis jurassica

Axosmilia bangoinensis

Iranophyllum (Iranophyllum) indicum

Pseudocoeniopsis longiseptata

Axosmilia benoisti

Iranophyllum (Iranophyllum) splendens

Pseudocoeniopsis uhligi

Axosmilia bofilli

Iranophyllum (Iranophyllum) tunicatum

Pseudocoeniopsis wintoni

Axosmilia carrapateirensis

Iranophyllum (Laophyllum)

Pseudocolumnastrea

Axosmilia caudata

Iranophyllum (Laophyllum) gansuense

Pseudocolumnastrea eyrei

Axosmilia corallina

Iranophyllum (Laophyllum) nakamurai

Pseudocolumnastrea yamanarii

Axosmilia craginiana

Iranophyllum (Laophyllum) pongouaense

Pseudocryptophyllum

Axosmilia crassa

Iranophyllum aequabilis

Pseudocycloseris

Axosmilia cylindrica

Iranophyllum arachnoides

Pseudocystiphyllum

Axosmilia excavata

Iranophyllum carcinophylloides

Pseudocystophora

Axosmilia extinctorium

Iranophyllum cylindricum

Pseudocystophora complexa

Axosmilia famosa

Iranophyllum elegantum

Pseudocystophora delicata

Axosmilia fromenteli

Iranophyllum gansuense

Pseudocystophora dobrolyubovae

Axosmilia graciosa

Iranophyllum guizhouense

Pseudocystophora fryi

Axosmilia hayasakai

Iranophyllum igrimjusicum

Pseudocystophora pseudowischeriana

Axosmilia hemisphaerica

Iranophyllum pahangense

Pseudocystophora sakmarensis

Axosmilia hideshimaensis

Iranophyllum reticulatum

Pseudocystophora wilsoni

Axosmilia infundibuliformis

Iranophyllum shirasakiense

Pseudodigonophyllum

Axosmilia irradians

Iranophyllum simplex

Pseudodiplocoenia

Axosmilia kachensis

Iranophyllum splendens

Pseudodiplocoenia lazarivensis

Axosmilia kobyi

Iranophyllum spongifolium

Pseudodiplocoenia oblonga

Axosmilia marcou

Iranophyllum tunicatum

Pseudodiploria

Axosmilia neocomiensis

Iranophyllum xainzaense

Pseudodiploria clivosa

Axosmilia ngariensis

Iranophyllum zhongguoense

Pseudodiploria strigosa

Axosmilia pumila

Ironella arabica

Pseudodorlodotia

Axosmilia renevieri

Ironella giseldonensis

Pseudoendophyllum

Axosmilia sessilis

Ironella rutimeyeri

Pseudoendophyllum plativesiculosum

Axosmilia sinensis

Ironella tskhanariensis

Pseudoendophyllum raclaviense

Axosmilia styphelos

Isastraea

Pseudofavia

Axosmilia turbinata

Isastraea arachnoidea

Pseudofavia adkinsi

Axosmilia villersensis

Isastraea azzarolae

Pseudofavia grandiflora

Axosmilia whitneyi

Isastraea bastiani

Pseudofavites

Axosmilia wrighti

Isastraea bronni

Pseudofavites collignoni

Axosmiliidae

Isastraea conferta

Pseudofavosites

Axosmiliopsis

Isastraea guembeli

Pseudofavosites certus

Axotrochus

Isastraea hourqi

Pseudofavosites finitimus

Axotrochus outitensis

Isastraea major

Pseudofavosites irregularis

Axuolites

Isastraea oligocystis

Pseudofavosites laibinensis

Bacarella

Isastraea parva

Pseudofavosites stylifer

Bacarella vipavica

Isastraea profunda

Pseudofavositidae

Bacillastraea

Isastraea regularis

Pseudoflecteria

Bacillastraea gracilis

Isastraea turbinata

Pseudofletcheria

Baculophyllum

Isastraea urgonica

Pseudogatheria

Baikitolites

Isastraeidae

Pseudogrypophyllum

Bainbridgia

Isastrea

Pseudogrypophyllum limatum

Baitalites

Isastrea affinis

Pseudoheliastraea

Bajgolia

Isastrea alimena

Pseudoheliastrea

Bajgoliidae

Isastrea angulosa

Pseudohexagonaria

Baksanophyllia

Isastrea austriaca

Pseudohuangia

Baksanophyllia cylindrica

Isastrea bernardi

Pseudohuangia aberrans

Balanophyllia

Isastrea bernardiana

Pseudohuangia chitralica

Balanophyllia (Balanophyllia)

Isastrea bernensis

Pseudohuangia chitralicum

Balanophyllia (Balanophyllia) caryophylloides

Isastrea bieskidensis

Pseudohuangia chiuyaoshanensis

Balanophyllia (Eupsammia)

Isastrea bronni

Pseudohuangia cincta

Balanophyllia (Eupsammia) bossolensis

Isastrea browni

Pseudohuangia collucata

Balanophyllia (Eupsammia) cornurupicaprae

Isastrea cesarensis

Pseudohuangia counilloni

Balanophyllia (Eupsammia) cylindrica

Isastrea collignoni

Pseudohuangia crassa

Balanophyllia (Eupsammia) meneghinii

Isastrea conferta

Pseudohuangia elegans

Balanophyllia (Eupsammia) pachysepta

Isastrea conybearei

Pseudohuangia fanchangensis

Balanophyllia (Eupsammia) praelonga

Isastrea cowichanensis

Pseudohuangia fashandia

Balanophyllia (Eupsammia) sismondiana

Isastrea crassa

Pseudohuangia lapparenti

Balanophyllia (Eupsammia) zelandiae

Isastrea crassisepta

Pseudohuangia lipoensis

Balanophyllia (Eupsammia) zuffardii

Isastrea cylindrica

Pseudohuangia minima

Balanophyllia acostae

Isastrea decorata

Pseudohuangia persica

Balanophyllia alta

Isastrea deligata

Pseudohuangia pyzhjanovi

Balanophyllia annularis

Isastrea elegans

Pseudohuangia stocklini

Balanophyllia armata

Isastrea eucystis

Pseudohuangia stoecklini

Balanophyllia augustinensis

Isastrea excentrica

Pseudohuangia tabellata

Balanophyllia australiensis

Isastrea explanata

Pseudohuangia tsengi

Balanophyllia basedowi

Isastrea explanulata

Pseudohuangia wengchengense

Balanophyllia bavarica

Isastrea exserta

Pseudoironealla

Balanophyllia besairiei

Isastrea fallax

Pseudoironella

Balanophyllia blakeleyensis

Isastrea favosiformis

Pseudoironella regularis

Balanophyllia calyculus

Isastrea fischeri

Pseudokuma

Balanophyllia campanulata

Isastrea fromenteli

Pseudomicrocroplasma

Balanophyllia cauliculata

Isastrea goldfussi

Pseudomicroplasma

Balanophyllia caulifera

Isastrea gourdani

Pseudomphyma

Balanophyllia caulifera multigranosa

Isastrea greppini

Pseudomucophyllum

Balanophyllia clarendonensis

Isastrea gresslyi

Pseudomultithecopora

Balanophyllia complanata

Isastrea guembelii

Pseudomultithecopora microtudilaris

Balanophyllia compressa

Isastrea haueri

Pseudomyriophyllia

Balanophyllia concinna

Isastrea helianthoides

Pseudomyriophyllia carpathica

Balanophyllia conica

Isastrea hemisphaerica

Pseudomyriophyllia oshimaensis

Balanophyllia conradi

Isastrea hourcqi

Pseudomyriophyllia turnsekae

Balanophyllia cornurupicaprae

Isastrea incerta

Pseudopavona

Balanophyllia cowlitzensis

Isastrea irregularis

Pseudopavonidae

Balanophyllia cumingii

Isastrea kosodeensis

Pseudopavoninae

Balanophyllia cylindrica

Isastrea labyrinthica

Pseudopetraia

Balanophyllia desmophyllum

Isastrea limitata

Pseudophaulactis

Balanophyllia desmophyllum microcostata

Isastrea marcoui

Pseudopilophyllum

Balanophyllia elegans

Isastrea matumotoi

Pseudopilophyllum elegestum

Balanophyllia elongata

Isastrea minima

Pseudopisthophyllum

Balanophyllia formosana

Isastrea montipastelli

Pseudopisthophyllum berckhemeri

Balanophyllia fossata

Isastrea morchella

Pseudopisthophyllum berkhemeri

Balanophyllia fragilis

Isastrea nantuacumensis

Pseudopisthophyllum polonense

Balanophyllia fulleri

Isastrea neocomiensis

Pseudopisthophyllum quinqueseptatum

Balanophyllia geniculata

Isastrea norica

Pseudopisthophyllum rariseptata

Balanophyllia gigas

Isastrea norica minor

Pseudopisthophyllum woznikensis

Balanophyllia gravesii

Isastrea oblonga

Pseudopistophyllum

Balanophyllia guidottii

Isastrea parva

Pseudoplasmopora

Balanophyllia haleana

Isastrea parvistella

Pseudoplasmoporidae

Balanophyllia hectori

Isastrea plana

Pseudopolythecalis

Balanophyllia imbulata

Isastrea prisca

Pseudopolythecalis attenuseptatum

Balanophyllia imperialis

Isastrea profunda

Pseudopolythecalis elegans

Balanophyllia inauris

Isastrea propinqua

Pseudopolythecalis intermedis

Balanophyllia induta

Isastrea qingyanensis

Pseudopolythecalis minor

Balanophyllia irregularis

Isastrea rariseptata

Pseudopolythecalis tibeticus

Balanophyllia irrorata

Isastrea richardsoni

Pseudopolythecalis xizangensis

Balanophyllia irrorata coniformis

Isastrea robusta

Pseudopolythecalis yanheensis

Balanophyllia irrorata mortoni

Isastrea salinaria

Pseudopolythecalis ziyunensis

Balanophyllia italica

Isastrea salinensis

Pseudopolythecalis zunyiensis

Balanophyllia javaensis

Isastrea serialis

Pseudopolytremacis

Balanophyllia ladakhensis

Isastrea sinemuriensis

Pseudopolytremacis japonica

Balanophyllia meneghinii

Isastrea splendida

Pseudopolytremacis kysylkumensis

Balanophyllia nonaradiata

Isastrea stricklandi

Pseudopolytremacis paliformis

Balanophyllia oppenheimi

Isastrea sugiyamai

Pseudopolytremacis spinoseptata

Balanophyllia oulangiformis

Isastrea superficialis

Pseudopolytremacis urgonensis

Balanophyllia parallela

Isastrea taruensis

Pseudorhabdophyllum

Balanophyllia patera

Isastrea tenuisepta

Pseudoroemeria

Balanophyllia patula

Isastrea tenuistriata

Pseudoroemeripora

Balanophyllia pittieri

Isastrea thurmanni

Pseudoromingeria

Balanophyllia piuraensis

Isastrea tomesi

Pseudoromingeria onishii

Balanophyllia ponderosa

Isastrea undans

Pseudoseris

Balanophyllia praelonga

Isastrea vancouverensis

Pseudoseris senessei

Balanophyllia redivivus