https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineral-bosse.de
https://www.mineralbox.biz
'._('einklappen').'
 

Mineralklasse-9.H nach Strunz 9. Auflage - Unklassifizierte Silikate

Strunz 9 Classification

9 Silikate (Germanate)

9.H Unklassifizierte Silikate

9.HA Mit Alkali- und Alkali-Erden-Elementen

9.HA.05 Ertixiit-Gruppe

Ertixiite Na2Si4O9 kubisch

9.HA.10 Kenyait-Gruppe

Kenyaite Na2Si22O41(OH)8·6H2O monoklin

9.HA.20 Wawayandait-Gruppe

Wawayandaite Ca6Be9Mn2+2BSi6O23(OH,Cl)15 monoklin Pc, P2/c m, 2/m

9.HA.25 Magbasit-Gruppe

Magbasite KBaFe3+Mg7Si8O22(OH)2F6 orthorhombisch Cmma mmm

9.HA.50 Rudenkoit-Gruppe

Rudenkoite Sr3Al3.5Si3.5O10(OH,O)8Cl2·H2O monoklin P2/m, P2, Pm 2/m, 2, m

9.HA.65 Caryochroit-Gruppe

Caryochroite [Na(Sr0.5Ca0.5)Mg]3[Fe3+8Mn(Fe2+0.50.5)]10(Ti2Si12)O37(OH)142О)3 monoklin P2/n 2/m

9.HA.70

Juanite Ca10Mg4Al2Si11O39·4H2O

9.HB Mit [Ti], [V], Cr]

9.HB. Mit [Ti], [V], Cr]

Rilandite (Cr3+,Al)6SiO11·5H2O

9.HB.05 Ilmajokit-Gruppe

Ilmajokite-(Ce) Na11KBaCe2Ti12Si37.5O94(OH)31·29H2O monoklin C2/c 2/m

9.HC Mit [Mn], [Fe]

9.HC.05 Erlianit-Gruppe

Erlianite Fe2+4Fe3+2Si6O15(OH)8 orthorhombisch Pm21n, Pmmn mm2, mmm

9.HE Mit [Cu], [Zn]

9.HE.05 Gilalith-Gruppe

Gilalite Cu52+Si6O17·7H2O monoklin

9.HE.10 Apachit-Gruppe

Apachite Cu2+9Si10O29·11H2O monoklin

9.HF Mit [Nb], [Ta], [Zr]

9.HF. Mit [Nb], [Ta], [Zr]

Dovyrenite Ca6ZrSi4O14(OH)4

9.HF.05 Mongolit-Gruppe

Mongolite Ca4Nb6Si5O24(OH)10·5-6H2O tetragonal

9.HF.10 Loudounit-Gruppe

Loudounite NaCa5Zr4Si16O40(OH)11·8H2O

9.HG Mit [REE], [Th]

9.HG.05

Cervandonite-(Ce) (Ce,Nd,La)(Fe3+,Ti,Fe2+,Al)3O2(Si2O7)1-x+y(AsO3)1+x-y(OH)3*x-3*y {x=0.47}{y=0.31} monoklin C2, Cm, C2/m 2, m, 2/m

9.HG.15 Umbozerit-Gruppe

Umbozerite Na3Sr4ThSi8(O,OH)24 amorph

9.HG.20

Rowlandite-(Y) Fe2+Y4(Si2O7)2F2 triklin

9.HH Mit [Blei] ([Pb])

9.HH.05 Macquartit-Gruppe

Macquartite Pb3Cu(CrO4)(SiO3)(OH)4·2(H2O) monoklin C2/m 2/m

9.HH.10

Creaseyite Pb2Cu2Fe23+Si5O17·6H2O orthorhombisch
Luddenite Pb2Cu2Si5O14·14H2O monoklin

9.HH.20 Plumbotsumit-Gruppe

Plumbotsumite Pb5Si4O8(OH)10 orthorhombisch C2221 222

9.HH.25 Molybdophyllit-Gruppe

Molybdophyllite Pb8Mg9[Si10O28(OH)8O2(CO3)3]·H2O hexagonal P6322 622

Alphabetisch A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige
nach "Strunz 9. Edition"-Systematik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10