https://www.mineralbox.biz
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.mineral-bosse.de
'._('einklappen').'
 

Calcite-limestone

Additional Functions

Grouping

Belonging to

Rocks  ⇒ sedimentary rocks and sediments  ⇒ carbonate sediments and sedimentary rock  ⇒ lime-sediments and limestones  ⇒ limestone

Next lower segment

microoncoid-calcite-limestone

oncoid-calcite-limestone

ooid-calcite-limestone

peloid-calcite-limestone

pisoid-calcite-limestone

shell-calcite-limestone

Other languages

English

Calcite-limestone

Gesteinszuordnungen (6)

IDs

GUSID (Global unique identifier short form) rPnsnXykdUGjon10ZOWdzw
GUID (Global unique identifier) 9DECF9AC-A47C-4175-A3A2-7D7464E59DCF
Database ID 1075