Kyanit mit MuskovitKyanit mit Muskovit
Größe: 50x40x35 mm; Fundort: Prinz-Olav-Küste, Enderbyland, Ostantarktis, Antarktika
Copyright: Pavel M. Kartashov