HydroxycalciomicroliteHydroxycalciomicrolite
Brown octahedrons of Hydroxycalciomicrolite grow along boundary between black Manganocolumbite and yellowish K-feldspar. FOV is ~12x9 mm. Pavel M. Kartashov analytical data, collection and scan; Krasnoarmeiskii mine, Izumrudnye Kopi area, Malyshevo, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, Russia
Copyright: Pavel M. Kartashov