AfghaniteAfghanite
Afghanite specimen, from Ladjuar Medam, Sar-e Sang, Koksha Valley, Khash & Kuran Wa Munjan Districts, Badakhshan Province, Afghanistan; Size 50 x 35 x 33 mm
Copyright: pegmatite