GoldmanitGoldmanit
Bildbreite: 4 mm; Fundort: Rybnicek, Pezinok, Slowakei
Copyright: Martin Stevko
Sammlung: Martin Stevko