Kolfanit, MitridatitKolfanit, Mitridatit
orangegelber Kolfanit mir schwarz-glänzendem Mitridatit; Bildbreite: 2 mm; Fundort: Vasin-Myl'k, Voron'i Tundry, Kola-Halbinsel, Murmansk, Nordwestrussland, Föderationskreis, RU
Copyright: proetho